Derleme Kalp Cerrahisi ve Yoğun Bakım Açısından Sağ Ventrikül Yetersizliklerine Bakış [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1992; 20(1): 48-54

Derleme Kalp Cerrahisi ve Yoğun Bakım Açısından Sağ Ventrikül Yetersizliklerine Bakış

Mehmet Salih BİLAL1, Osman BAYINDIR1, Aydın AYTAÇ1
istanbul Üniv. Kardiyoloji Enstitüsü, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Haseki, istanbul

Sağ ventrikül, normal koşullar altında, aktif bir pompadan çok pasif bir yapı işlevi gördüğünden, fizyolojisi sol ventriküle oranla daha az çalışılmıştır. Sağ ventrikül yetersizliği, son yıllarda, kardiyak ve kardiyopulmoner fonksiyon bozukluğu gösteren hastalarda önemli bir etken olarak nitelendirilmektedir. Sağ ve sol ventriküller seri ve mekanik olarak birbirlerine bağlı çalıştıklarından, birindeki bozulma diğerinin davranışını da etkileyecektir. Şiddetli sağ ventrikül yetersizliği gösteren hastalarda sıvı yükselmesi ve farmakolojik girişimler sınırlı bir yarar sağlayabilir. Kalp ve akciğer fonksiyonları düzelinceye kadar sağ kalp fonksiyonunu devam ettirmek için mekanik dolaşım desteği yöntemlerine ihtiyaç duyulabilir. Kardiyopulmoner bypass teknolojisindeki yeni gelişmeler ile, hem kalp cerrahisi sonrasında hem de kalp cerrahisi geçirmemiş yoğun bakım hastalarında görülen sağ ventrikül yetersizliklerinin tedavisinde önemli adımlar atılmıştır. Yazımızda, sağ ventrikülün anatomi ve fizyolojisi gözden geçirildikten sonra yeni literatürler ışığında tanı özellikleri ve tedavi yöntemleri üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sağ ventrikül yetersizliği, açık kalp cerrahisi

Review Right Ventricular Failure in Cardiac Surgery and Intensive Care Medicine

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet Salih BİLAL, Osman BAYINDIR, Aydın AYTAÇ. Review Right Ventricular Failure in Cardiac Surgery and Intensive Care Medicine. Turk Kardiyol Dern Ars. 1992; 20(1): 48-54
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale