Mitral Kapak Cerrahisinde Transseptal Yaklaşım [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1992; 20(1): 25-27

Mitral Kapak Cerrahisinde Transseptal Yaklaşım

Y.Levent GÖKGÖZ1, Y.Halim SONCUL1, Kamil AYRANCIOĞLU1, Atilla SEZGİN1, Volkan SİNCİ1, Ali YENER1, Ali ERSÖZ1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

Mitral kapak cerrahisinde seçilmiş vakalarda kullanılan tekniklerden birisi de sağ atriotomiyle transseptal yaklaşımdır. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'nda Nisan 1986 ile Kasım 1988 tarihleri arasında izole veya kombine mitral kapak hastalığı olan 15 hastaya transseptal yaklaşım ile müdahale edildi. Bir hasta şiddetli miyokard disfonksiyonu sonucu operasyonda öldü. Bu metodun, iletim sistemi patolojilerine neden olduğu ve yeterli cerrahi görüş alanı sağlamadığı iddia edilmesine rağmen, çalışmamızda mitral + asosiye triküspit lezyonlarında, diğer interatrial defektler varsa veya reopere olacak mitral hastalıklarında tercih edilebileceği kanısına vardık.

Anahtar Kelimeler: Mitral kapak cerrahisi, transseptal yaklaşım

Transseptal Approach For Mitral Valve Surgery

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Y.Levent GÖKGÖZ, Y.Halim SONCUL, Kamil AYRANCIOĞLU, Atilla SEZGİN, Volkan SİNCİ, Ali YENER, Ali ERSÖZ. Transseptal Approach For Mitral Valve Surgery. Turk Kardiyol Dern Ars. 1992; 20(1): 25-27
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale