KAH'da Sol Ventrikül Doluş Basıncının Diyastolik Fonksiyonlara Etkisinin Pulsed Doppler Ekokardiyografi ile Belirlenmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1992; 20(1): 37-39

KAH'da Sol Ventrikül Doluş Basıncının Diyastolik Fonksiyonlara Etkisinin Pulsed Doppler Ekokardiyografi ile Belirlenmesi

Y.Osman YEŞİLDAĞ1, Aysel ORAM1, Sırrı KES1, Erdem ORAM1, Aydın KARAMEHMETOĞLU1, Şevket UĞURLU1
Hacettepe Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Bu çalışmada sol ventrikül diyastol sonu basıncının (LVEDP) mitral diyastolik velositeler üzerine etkisi 2 grup koroner arter hastasında incelenmiştir. Birinci grupta LVEDP > 20 mmHg olan 12 erkek hasta, 2. grupta LVEDP < 20 mmHg olan 20 erkek hasta yer almaktaydı. Tüm hastalara kalp kateterizasyonundan sonra 24 saat içinde pulsed Doppler ekokardiyografi yapılarak mitral erken (E), geç (A) diyastolik pik velositeler ve oranları ölçülmüştür. Ayrıca erken ve geç (atrial) mitral diyastolik velosite integralleri de hesaplanarak gruplar bu yönden de incelenmiş ve neticede her 2 grupta diyastolik fonksiyonlarda istatiksel fark bulunamamıştır (1. grupta E/A 0.87±0.1, 2. grupta 0.86±0.08, p>0.05). Ayrıca LVEDP ile pulsed Doppler ekokardiyografi ile hesaplanan diyastolik parametreler arasında korelasyon bulunamamıştır. Sonuç olarak koroner arter hastalarında pulsed Doppler ekokardiyografinin LVEDP'nin yüksek olup olmadığının belirlenmesinde katkısı olmadığı gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, pulsed Doppler ekokardiyografi, sol ventrikül diyastolik fonksiyonları, sol ventrikül diyastol sonu basıncı

Determination of the Influence of Left Ventricular Enddiastolic Pressure on Left Ventricular Filling Parameters by Pulsed Doppler Echocardiography in Patients with Coronary Artery Disease

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Y.Osman YEŞİLDAĞ, Aysel ORAM, Sırrı KES, Erdem ORAM, Aydın KARAMEHMETOĞLU, Şevket UĞURLU. Determination of the Influence of Left Ventricular Enddiastolic Pressure on Left Ventricular Filling Parameters by Pulsed Doppler Echocardiography in Patients with Coronary Artery Disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 1992; 20(1): 37-39
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale