Üç Olgu Nedeni İle Açık Duktus Arteriosusun Cerrahi Olmayan Yöntemle Kapatılması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1992; 20(1): 62-64

Üç Olgu Nedeni İle Açık Duktus Arteriosusun Cerrahi Olmayan Yöntemle Kapatılması

Ümrah AYDOĞAN1, Talat CANTEZ1, Mehmet MERİÇ1, Aygün DİNDAR1, Bahriye TANMAN1, Türkan ERTUĞRUL1, Rukiye EKER1
İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı ve Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Rashkind patent ductus arteriosus okluder sistemi İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik Kardiyoloji Bölümünden ductus arteriosus açıklığı tanısı (= PDA) ile takipli üç hastada transkateter yolla başarı ile uygulandı. İki hastada PDA'nın tam tıkanması gerçekleştirilirken son hastada 9.7 mm çaptaki PDA nedeniyle ancak parsiyel oklüzyon sağlandı. Bu hastada 5 ay sonra ikinci bir "köpük şemsiye" takılması planlandı. Hastalarda işleme bağlı komplikasyon gözlenmedi. Genel anestezi gerektirmeyen bu yöntemin uygun olgularda PDA oklüzyonunda tercih edilmesi gereken kolay bir uygulama olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Açık duktus arteriosus, transkateter PDA oklüzyonu,Rashkind oklüzyon yöntemi

Transcatheter Closure of Patent Ductus Arteriosus: Successful Use in Three Pediatric Patients

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ümrah AYDOĞAN, Talat CANTEZ, Mehmet MERİÇ, Aygün DİNDAR, Bahriye TANMAN, Türkan ERTUĞRUL, Rukiye EKER. Transcatheter Closure of Patent Ductus Arteriosus: Successful Use in Three Pediatric Patients. Turk Kardiyol Dern Ars. 1992; 20(1): 62-64
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale