ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 51 (2)
Cilt: 51  Sayı: 2 - Mart 2023
EDITÖRYAL YORUM
1.
Value of CHADS-VASc Score in Diverse Cardiovascular Conditions
Burak Turan
PMID: 36916810  doi: 10.5543/tkda.2023.51706  Sayfalar 83 - 84
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Atriyal Fibrilasyonun Antikoagülan Tedavisi İçin Kılavuzlara Uyumdaki Artış: Hala Daha İyisini Yapabiliriz
Improvement In Adherence To Guidelines For Anticoagulant Therapy Of Atrial Fibrillation: We Can Still Do Better
Ayhan Erkol
PMID: 36916813  doi: 10.5543/tkda.2023.88033  Sayfalar 85 - 87
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.
Atriyal fibrilasyon hastalarında gerçek yaşam antikoagülan tedavi tercihlerinin değerlendirilmesi: Çok merkezli ROTA Çalışması verileri
Real-World Evaluation of Anticoagulant Treatment Patterns in Patients with Atrial Fibrillation: Data from Multicenter ROTA Study
Umut Kocabaş, Işıl Ergin, Veysel Yavuz, Selda Murat, Ibrahim Özdemir, Ömer Genç, Cihan Altın, Haşim Tüner, Bengisu Keskin Meriç, Ali Çoner, Elif İlkay Yüce, Bedrettin Boyraz, Onur Aslan, Ahmet Dal, Taner Şen, Ersin İbişoğlu, Aslan Erdoğan, Mehmet Özgeyik, Mevlüt Demir, Ziya Gökalp Bilgel, Büşra Güvendi Şengör, Örsan Deniz Urgun, Mustafa Doğduş, Deniz Dilan Naki Tekin, Sinem Çakal, Sercan Çayırlı, Arda Güler, Dilay Karabulut, Onur Dalgıç, Osman Uzman, Bektaş Murat, Şeyda Şahin, Umut Karabulut, Tarık Kıvrak, Muharrem Said Coşgun, Ferhat Özyurtlu, Mehmet Kaplan, Emre Özçalık
PMID: 36916815  doi: 10.5543/tkda.2022.98455  Sayfalar 88 - 96

4.
ST Segment Yükselmeli Miyokard Enfarktüsü Tanısı İle Primer Perkütan Koroner Girişim Uygulanan Hastalarda CHA2DS2-VASc Skorunun Kontrast İlişkili Nefropati Gelişimi Öngördürücü Değeri
Predictive Value of CHA2DS2-VASc Score in Patients with Contrast-Induced Nephropathy After Primary Percutaneous Coronary Intervention for ST-Elevated Myocardial Infarction
Esra Dönmez, Sevgi Özcan, Orhan İnce, İrfan Şahin, Ertuğrul Okuyan
PMID: 36916809  doi: 10.5543/tkda.2022.46994  Sayfalar 97 - 103

5.
Modifiye Glasgow Prognostik Skoru Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi Uygulanan Hastalarda Majör Advers Kardiyak Olayları Öngörmede Yararlı Olabilir
Modified Glasgow Prognostıc Score May Be Useful to Predict Major Adverse Cardiac Events in Heart Failure Patients Undergone Cardiac Resynchronization Treatment
Güney Erdogan, Mustafa Yenerçağ, Melisa Uçar, Onur Öztürk, Onur osman Şeker, Osman Can Yontar, Ender Özgün Çakmak, Ali Karagöz, İrfan Şahin, Uğur Arslan
PMID: 36916816  doi: 10.5543/tkda.2022.99448  Sayfalar 104 - 111

6.
Femoro-popliteal Arterlerdeki Kronik Total Oklüzyon Tedavisinde İopromid Bazlı Paklitaksel Kaplı Balonun On İki Aylık Sonuçları
Twelve-Month Outcomes of a Novel Iopromide-Based Paclitaxel-Coated Balloon for the Treatment of Chronic Total Occlusion of Femoropopliteal Arteries
Halil Berkan Özpak, Cihan Aydın, Aykut Demirkıran
PMID: 36916806  doi: 10.5543/tkda.2022.25324  Sayfalar 112 - 118

7.
Miyokardiyal Mekanik Dispersiyon, Primer Perkütan Koroner Girişim Uygulanan ST Yükselmeli Miyokart Enfarktüslü Hastalarda Olumsuz Kardiyak Yeniden Şekillenmeyi Öngörür
Myocardial Mechanical Dispersion Predicts Adverse Cardiac Remodeling in Patients with ST Segment Elevation Myocardial Infarction Who Underwent Primary Percutaneous Coronary Intervention
Olga Petyunina, Mykola Kopytsya, Alla Kobets, Alexander Berezin
PMID: 36916808  doi: 10.5543/tkda.2022.31531  Sayfalar 119 - 128

8.
İskemik olmayan düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliğinde yüksek duyarlılıklı troponin T'nin prognostik önemi
Prognostic Significance of High-Sensitivity Troponin T in Nonischemic Heart Failure with Reduced Ejection Fraction
Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin, Ahmet Genç
PMID: 36916807  doi: 10.5543/tkda.2023.26900  Sayfalar 129 - 134

DERLEME
9.
Koroner Arter Hastalığında Mitokondri İşlev Bozukluğunun Genetik Açıdan İncelenmesi: Bölüm 1
Genetic Evaluation of Mitochondria Dysfunction in Coronary Artery Disease: Part 1
Nazlı Doğan, Neslihan Çoban
PMID: 36916804  doi: 10.5543/tkda.2022.39448  Sayfalar 135 - 145

OLGU BILDIRISI
10.
Damar Morfolojisi ve Bileşenlerine Bağlı Bilgisayarlı Tomografi Kaynaklı Fraksiyonel Akım Rezervinde Paradoksal Değişiklikler
Paradoxical Computed Tomography-Derived Fractional Flow Reserve Changes Due to Vessel Morphology and Constituents
Toshimitsu Tsugu, Kaoru Tanaka, Yuji Nagatomo, Michel De Maeseneer, Johan de Mey
PMID: 36916803  doi: 10.5543/tkda.2022.02281  Sayfalar 146 - 150

11.
Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonunun Nadir Bir Nedeni Olarak Kemik Iliği Nakli
Bone Marrow Transplantation as a Rare Cause of Pulmonary Arterial Hypertension
Zeynep Ulutaş, Hilal Ermiş, Necip Ermiş, Ilhami Berber, Şıho Hidayet
PMID: 36916805  doi: 10.5543/tkda.2023.13944  Sayfalar 151 - 154

12.
Sağ Atriyumda Nadir Görülen Santral Nekrozlu Indeferansiye Pleomorfik Sarkom
A Rare Case of Undifferentiated Pleomorphic Sarcoma with Central Necrosis in the Right Atrium
Zorica Mladenovic, Slobodan Obradovic, Sasa Ristic, Ljubinko Djenic, Edin Begic
PMID: 36916814  doi: 10.5543/tkda.2022.97918  Sayfalar 155 - 158

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
13.
Kardiyak Tamponad ile Başvuran Dört Ardışık Gebelik Geçmişiyle Birlikte Düzeltilmemiş Fallot Tetralojisi
An Uncorrected Tetralogy of Fallot with a History of 4 Consecutive Pregnancies Presenting with Cardiac Tamponade
Cemalettin Akman, Sinem Aydın, Gamze Babür Güler, Enes Arslan, Ahmet Güner
PMID: 36916812  doi: 10.5543/tkda.2022.53563  Sayfalar 159 - 160
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

EDITÖRDEN
14.
Kardiyoloji Yayınlarında Gündem ve Yorumlar
Comments on Cardiology
Ertan Ural
PMID: 36916811  doi: 10.5543/tkda.2023.24884  Sayfalar 161 - 162
Makale Özeti |Tam Metin PDFJournal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi