ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
pdf
Atriyal fibrilasyon hastalarında gerçek yaşam antikoagülan tedavi tercihlerinin değerlendirilmesi: Çok merkezli ROTA Çalışması verileri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(2): 88-96 | DOI: 10.5543/tkda.2022.98455

Atriyal fibrilasyon hastalarında gerçek yaşam antikoagülan tedavi tercihlerinin değerlendirilmesi: Çok merkezli ROTA Çalışması verileri

Umut Kocabaş1, Işıl Ergin2, Veysel Yavuz3, Selda Murat4, Ibrahim Özdemir5, Ömer Genç6, Cihan Altın7, Haşim Tüner8, Bengisu Keskin Meriç9, Ali Çoner10, Elif İlkay Yüce11, Bedrettin Boyraz12, Onur Aslan13, Ahmet Dal7, Taner Şen14, Ersin İbişoğlu15, Aslan Erdoğan15, Mehmet Özgeyik16, Mevlüt Demir14, Ziya Gökalp Bilgel17, Büşra Güvendi Şengör18, Örsan Deniz Urgun19, Mustafa Doğduş20, Deniz Dilan Naki Tekin15, Sinem Çakal21, Sercan Çayırlı22, Arda Güler23, Dilay Karabulut24, Onur Dalgıç25, Osman Uzman26, Bektaş Murat16, Şeyda Şahin27, Umut Karabulut28, Tarık Kıvrak29, Muharrem Said Coşgun30, Ferhat Özyurtlu31, Mehmet Kaplan32, Emre Özçalık1
1Başkent Üniversitesi İzmir Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Akhisar Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Manisa, Türkiye
4Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
5Manisa Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Manisa, Türkiye
6Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Ağrı, Türkiye
7İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
8Hakkari Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Hakkari, Türkiye
9Babaeski Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Kırklareli, Türkiye
10Başkent University Alanya Hospital, Department of Cardiology, Antalya, Türkiye
11Fethiye Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Muğla, Türkiye
12Tatvan Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Bitlis, Türkiye
13Mersin Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Mersin, Türkiye
14Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kütahya, Türkiye
15Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
16Eskişehir Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Eskişehir, Türkiye
17Başkent University Adana Hospital, Department of Cardiology, Adana, Türkiye
18Maltepe Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
19Kozan Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Adana, Türkiye
20Uşak University Training and Research Hospital, Department of Cardiology, Uşak, Türkiye
21Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
22Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
23İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
24İstanbul Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
25Kardiya Tıp Merkezi, Kardiyoloji Bölümü, İzmir, Türkiye
26Sarıkamış Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Kars, Türkiye
27Turhal Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Tokat, Türkiye
28İstanbul Acıbadem International Hospital, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
29Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
30Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Erzincan, Türkiye
31Grandmedical Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Manisa, Türkiye
32Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

AMAÇ
Atriyal fibrilasyon (AF) hastalarında inme ve sistemik emboliyi önlemek için kullanılan oral antikoagülan tedaviler AF yönetiminin temel taşıdır. Bununla birlikte, AF hastalarında inme ve sistemik emboli önleme stratejilerine ilişkin ülkemize ait gerçek yaşam verisi sınırlıdır. ROTA çalışmasının amacı, AF hastalarında antikoagülan tedavi stratejilerine ilişkin gerçek yaşam verilerini verilerini elde etmektir.


YÖNTEMLER
ROTA çalışması, 2597 AF hastasının dahil edildiği ileriye dönük, çok merkezli ve gözlemsel bir çalışmadır. Çalışma popülasyonu, Ocak 2021-Mayıs 2021 tarihleri arasında 41 kardiyoloji merkezi tarafından çalışmaya dahil edilmiştir.


BULGULAR
Çalışma popülasyonunun %57,4’ü kadın ve ortanca yaşı 72 (aralık: 22-98 yaş) idi. Ortanca CHA2DS2-VASc ve HAS-BLED skorları sırasıyla 4 (aralık: 0-9) ve 1 (aralık: 0-6) idi. Hastaların %15,9’u vitamin K antagonisti (VKA) ve %79,4’ü direkt oral antikoagülan (DOAK) tedavi alıyordu. VKA alan hastalarda ortalama terapötik aralıkta geçen sure %52,9 iken, bu hastaların %76’sının terapötik aralıkta geçen zaman yüzdesi %70 ve altında idi. En sık kul-lanılan DOAK tedavileri rivaroksaban (%38,1), apiksaban (%25,5) ve edoksaban (%11,2) idi. Düşük inme riskine sahip hasta grubunda VKA ve DOAK kullanım oranı yüksek idi (%76,1). Hastaların dörtte birinden fazlası düşük doz DOAK tedavisi almaktaydı. DOAK tedavisi alan hasta grubunda, apiksaban kullanan hastalar diğer DOAK tedavilerini kullanan hastalara kıyasla daha yaşlı idi, daha yüksek CHA2DS2-VASc ve HAS-BLED skorlarına sahipti ve kreatinin klirensi değerleri daha düşüktü.


SONUÇ
ROTA çalışması, AF hastalarında antikoagülan tedavi seçimleri hakkında önemli gerçek yaşam verisi sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Atriyal fi, brilasyon, antikoagülasyon, direct oral antikoagülanlar, inme, sistemik embolizm.

Real-World Evaluation of Anticoagulant Treatment Patterns in Patients with Atrial Fibrillation: Data from Multicenter ROTA Study

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Umut Kocabaş, Işıl Ergin, Veysel Yavuz, Selda Murat, Ibrahim Özdemir, Ömer Genç, Cihan Altın, Haşim Tüner, Bengisu Keskin Meriç, Ali Çoner, Elif İlkay Yüce, Bedrettin Boyraz, Onur Aslan, Ahmet Dal, Taner Şen, Ersin İbişoğlu, Aslan Erdoğan, Mehmet Özgeyik, Mevlüt Demir, Ziya Gökalp Bilgel, Büşra Güvendi Şengör, Örsan Deniz Urgun, Mustafa Doğduş, Deniz Dilan Naki Tekin, Sinem Çakal, Sercan Çayırlı, Arda Güler, Dilay Karabulut, Onur Dalgıç, Osman Uzman, Bektaş Murat, Şeyda Şahin, Umut Karabulut, Tarık Kıvrak, Muharrem Said Coşgun, Ferhat Özyurtlu, Mehmet Kaplan, Emre Özçalık. Real-World Evaluation of Anticoagulant Treatment Patterns in Patients with Atrial Fibrillation: Data from Multicenter ROTA Study. Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(2): 88-96

Sorumlu Yazar: Umut Kocabaş, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi