ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
pdf
Kardiyak Tamponad ile Başvuran Dört Ardışık Gebelik Geçmişiyle Birlikte Düzeltilmemiş Fallot Tetralojisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(2): 159-160 | DOI: 10.5543/tkda.2022.53563

Kardiyak Tamponad ile Başvuran Dört Ardışık Gebelik Geçmişiyle Birlikte Düzeltilmemiş Fallot Tetralojisi

Cemalettin Akman1, Sinem Aydın2, Gamze Babür Güler1, Enes Arslan1, Ahmet Güner1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Düzeltilmemiş fallot tetralojisi, kardiyak tamponad, hamilelik.An Uncorrected Tetralogy of Fallot with a History of 4 Consecutive Pregnancies Presenting with Cardiac Tamponade

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Cemalettin Akman, Sinem Aydın, Gamze Babür Güler, Enes Arslan, Ahmet Güner. An Uncorrected Tetralogy of Fallot with a History of 4 Consecutive Pregnancies Presenting with Cardiac Tamponade. Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(2): 159-160

Sorumlu Yazar: Cemalettin Akman, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi