TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 32 (1)
Cilt: 32  Sayı: 1 - Ocak 2004
DERLEME
1.
Türk Erişkinlerinde Kalp-damar Risk Faktörü Olarak Gama Glutamiltransferaz:Metabolik Sendrom ve Öğelerinin Güçlü Bir Belirteci,Koroner Hastalık Riski İçin Bir Gösterge
Value of Serum Gamma Glutamyltransferase as a Cardiovascular Risk Factor in Turkish Adults: A Good Marker of Metabolic Syndrome and its Components and of Coronary Disease Likelihood
Altan ONAT, İbrahim SARI, Gülay HERGENÇ, Serdar TÜRKMEN, Bülent UZUNLAR, Hüseyin UYAREL, Mehmet YAZICI, İbrahim KELEŞ, Günay CAN, Vedat SANSOY
Sayfalar 1 - 9

2.
Yavaş Koroner Akımlı Hastalarda Kalp Hızı Değişkenliği ve QT Dispersiyonu
Heart Rate Variability and QT Dispersion in Patients with Slow Coronary Flow
Adnan KÖŞÜŞ, Olcay SAĞKAN, İhsan DURSUN, Mehmet ELÇİK, Y.Mustafa YAZICI, Mahmut ŞAHİN, Osman YEŞİLDAĞ
Sayfalar 10 - 15

3.
Glukoz Tolerans Bozukluğu Olan Hastalarda Aortun Elastik Özelliklerinin Konvansiyonel ve Renkli Doku Doppler Ekokardiyografiyle Değerlendirilmesi
Evaluation of Elastic Properties of Aorta in Patients with Impaired Glucose Tolerance by Conventional and Color-Doppler Tissue Echocardiography
Y.Ramazan TOPSAKAL, Fahri BAYRAM, Mustafa ÇALIŞKAN, İbrahim ÖZDOĞRU, Namık Kemal ERYOL, Cumali GÖKÇE, Mustafa GÜR, Ali ERGİN
Sayfalar 16 - 22

4.
Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim Gen Polimorfizminin Erken Koroner Arter Hastalığı Gelişimindeki Rolü
The Role of Angiotensin Converting Enzyme Gene Polymorphism in the Development of Premature Coronary Artery Disease
Tamer AKBULUT, Tuba BİLSEL, Hüseyin UYAREL, Sait TERZİ, Nurten SAYAR, Alper AYDIN, Şennur Ünal DAYİ, Figen ÇİLOĞLU, Bayram BAĞIRTAN, İsmail PEKER, Kemal YEŞİLÇİMEN
Sayfalar 23 - 27

5.
Kompleman Sisteminin Aterosklerozdaki Rolü
Role of Complement System in Atherosclerosis
Gülay HERGENÇ
Sayfalar 28 - 37

6.
Kalp ve Damar Hastalıklarında MR Görüntüleme Tekniği
MR Imaging Technique in Cardiovascular Diseases
H.Barış DİREN, Y.Ümit BELET
Sayfalar 38 - 43

OLGU
7.
Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisinden Yarar Gören Bir Olgu
A Case Who Benefited From Cardiac Resynchronization Therapy
Erdem DİKER, Deniz ŞAHİN, Telat KELEŞ, Hülya ÇİÇEKÇİOĞLU, Kadir POLAT, Alper CANBAY, Sinan AYDOĞDU
Sayfalar 44 - 51

8.
"Kink" Oluşturmuş Aortik Greft
Aortic Graft With Kink Formation
İstemihan TENGİZ, Ertuğrul ERCAN, Emil ALİYEV, Reşat MAHMUDOV
Sayfa 52
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
9.
Türk Kardiyoloji Derneği Kalp Hastalıklarında Nükleer Kardiyoloji Yöntemleri Uygulama Kılavuzu
Practice Guidelines of Methods of Nuclear Cardiology in Turkish Society of Cardiology Heart Disease

Sayfalar 53 - 69
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale