ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 45 (6)
Cilt: 45  Sayı: 6 - Eylül 2017
EDITÖRYAL YORUM
1.
Genç miyokart enfarktüsü çalışmaları nasıl planlanmalı?
How to design studies on premature myocardial infarction?
Meral Kayıkçıoğlu
PMID: 28902638  doi: 10.5543/tkda.2017.24668  Sayfalar 495 - 497
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Akut koroner sendrom sonrası erken dönem izlemde özelleşmiş korunma polikliniklerinin rolü
The role of specialized prevention clinics for the short term follow-up of acute coronary syndromes
Salih Kılıç, Evrim Şimşek, Hatice Soner Kemal, Elif İlkay Yüce, Cüneyt Türkoğlu, Meral Kayıkçıoğlu
PMID: 28902639  doi: 10.5543/tkda.2017.00400  Sayfalar 498 - 505

3.
Dejeneratif aort darlığının tüm evrelerinde nötrofil-lenfosit oranı gerçekten yararlı bir belirteç mi?
Is neutrophyl to lymphocyte ratio really a useful marker for all grades of degenerative aortic stenosis?
Selçuk Küçükseymen, Göksel Çağırcı, Ramazan Güven, Şakir Arslan
PMID: 28902640  doi: 10.5543/tkda.2017.32389  Sayfalar 506 - 513

4.
Akut koroner sendromlu genç hastalarda kişilik özellikleri ve koroner arter hastalığı yaygınlığı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Assessment of the association between the personality traits of young patients with acute coronary syndrome and the severity of coronary artery disease
Nermin Bayar, Ramazan Güven, Zehra Erkal, Kamil Can Akyol, Mustafa Ilker Edebali, Selçuk Küçükseymen, Şakir Arslan
PMID: 28902641  doi: 10.5543/tkda.2017.32379  Sayfalar 514 - 519

5.
Genç akut koroner sendromlu hastalarda apelin gen polimorfizminin tıkayıcı koroner arter hastalığı ile ilişkisi
The association between apelin gene polymorphism and coronary artery disease in young patients with acute obstructive coronary syndrome
Ramazan Güven, Kamil Can Akyol, Nermin Bayar, Mustafa Keşaplı, Muhammed İkbal Şaşmaz, Asım Arı, Şakir Arslan
PMID: 28902642  doi: 10.5543/tkda.2017.95849  Sayfalar 520 - 526

6.
Doğuştan kalp hastalığı olan çocuklarda anjiyografiyle belirlenmiş koroner arter anomalilerinin prevalansı ve karakteristiği
Prevalence and characteristics of coronary artery anomalies in children with congenital heart disease diagnosed with coronary angiography
Münevver Tuğba Temel, Mehmet Enes Coşkun, Osman Başpınar, Abdullah Tuncay Demiryürek
PMID: 28902643  doi: 10.5543/tkda.2017.24162  Sayfalar 527 - 532

7.
Hiperbarik oksijen tedavisi gören hastalarda oksidatif stresin bir göstergesi olarak serum okside düşük yoğunluklu lipoprotein seviyesi
Serum oxidized low-density lipoprotein level as a marker of oxidative stress in patients undergoing hyperbaric oxygen therapy
Kudret Keskin, Hakan Kilci, Gökhan Aksan, Gökhan Çetinkal, Süleyman Sezai Yıldız, Füsun Kocaman Türk, Gülsüm Bingöl
PMID: 28902644  doi: 10.5543/tkda.2017.28302  Sayfalar 533 - 537

OLGU BILDIRISI
8.
Çocukluk çağında siyanozun nadir bir sebebi: Pulmoner arteriyovenöz malformasyon
A rare cause of cyanosis in childhood: Pulmonary arteriovenous malformation
Osman Güvenç, Murat Saygı, İbrahim Halil Demir, Ender Ödemiş
PMID: 28902645  doi: 10.5543/tkda.2016.57262  Sayfalar 538 - 540

9.
Atriyal septal defekt kapama cihazının polivinil alkol membranının spontan gecikmiş perforasyonuna bağlı yoğun soldan sağa şant
A massive left-to-right shunt due to delayed spontaneous perforation of polyvinyl alcohol membrane of atrial septal occluder
Serdar Bozyel, Tayfun Şahin, Emir Dervis, Müjdat Aktaş, Hüseyin Şaşkın
PMID: 28902646  doi: 10.5543/tkda.2017.04640  Sayfalar 541 - 544

10.
Bir çocukta tek başına sol-tarafta kısmi anormal pulmoner venoz bağlantı
Isolated left-sided partial anomalous pulmonary venous connection in a child
İsmihan Selen Onan, Onur Sen, Selman Gokalp, Burak Onan
PMID: 28902647  doi: 10.5543/tkda.2017.68745  Sayfalar 545 - 548

11.
Erişkin kalp hastalarında atlanan bir tanı: Fabry hastalığı
Fabry disease: An overlooked diagnosis in adult cardiac patients
Meral Kayıkçıoğlu, Evrim Şimşek, Sema Kalkan Uçar, Selen Bayraktaroğlu, Hüseyin Onay, Eser Sözmen, Mahmut Çoker
PMID: 28902648  doi: 10.5543/tkda.2017.68709  Sayfalar 549 - 555

12.
Süperiyor mezenterik arter yalancı anevrizması ve arteriyovenöz fistülün mikrosarmal embolizasyon ile başarılı şekilde kapatılması: Olgu sunumu
Percutaneous treatment of a superior mesenteric artery pseudoaneurysm and arteriovenous fistula with coil embolization: a case report
Alparslan Kılıç, Mikail Yarlıoğlueş, Elif Ergün, Yılmaz Ünal, Sani Namık Murat
PMID: 28902649  doi: 10.5543/tkda.2017.56346  Sayfalar 556 - 559

13.
İmplante edilebilir defibrilatör yerleştirilmesi sonrasında hekimlerin aklından çıkmaması gereken siyanoz ve hipoksinin nadir nedeni
A rare cause of cyanosis and hypoxia that should not be forgotten after implantable cardioverter defibrillator implantation
Uğur Canpolat, Nihan Bahadır, Levent Şahiner, Kudret Aytemir
PMID: 28902650  doi: 10.5543/tkda.2017.34801  Sayfalar 560 - 562

DERLEME
14.
Akut venöz tromboembolide antikoagülan kullanımı
Anticoagulant therapy for acute venous thromboembolism
Hilal Ermiş, Necip Ermiş
PMID: 28902651  doi: 10.5543/tkda.2017.94838  Sayfalar 563 - 571

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
15.
Sol atriyal apendiks izolasyonu sırasında sinoatriyal nod arterindeki spazma bağlı atriyum fibrilasyonu gelişmesi
Occurrence of atrial fibrillation while isolating the left atrial appendage due to vasospasm at the sinoatrial node artery
Uğur Canpolat, Banu Evranos, Hikmet Yorgun, Tuncay Hazırolan, Kudret Aytemir
PMID: 28902652  doi: 10.5543/tkda.2017.37485  Sayfa 572
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

16.
Sol inen koroner arterin orta bölümünden köken alan sağ koroner arterli inferiyor ve anteriyor ST segment yükselmeli hastaya başarılı perkütan koroner girişim
Inferior and anterior ST-segment elevation and successful percutaneous coronary intervention in a patient with anomalous right coronary artery originating from the mid-left anterior descending artery
Özgür Kaplan, Sabri Demircan
PMID: 28902653  doi: 10.5543/tkda.2017.74004  Sayfa 573
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

17.
Sinüs Valsalva’nın kazanılmış psödoanevrizması
Acquired pseudoaneurysm of the sinus of Valsalva
Ali Çoner, Sinan Akıncı, Davran Çiçek, Tonguç Saba, Haldun Müderrisoğlu
PMID: 28902654  doi: 10.5543/tkda.2017.99045  Sayfa 574
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

18.
Perkütan koroner girişimin komplikasyonu olarak gelişen fonksiyonel mitral stenozuyla ilişkili periatriyal hematomun konservatif tedavisi
Conservative treatment of localized periatrial hematoma associated with functional mitral stenosis, a complication of percutaneous coronary intervention
Murat Akçay, Korhan Soylu, Mustafa Yenerçağ
PMID: 28902655  doi: 10.5543/tkda.2017.39126  Sayfa 575
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

EDITÖRE MEKTUP
19.
Association of neutrophil/lymphocyte ratio and CHA2DS2-VASc score with left atrial thrombus in patients who are candidates for percutaneous mitral balloon valvuloplasty
Association of neutrophil/lymphocyte ratio and CHA2DS2-VASc score with left atrial thrombus in patients who are candidates for percutaneous mitral balloon valvuloplasty
Fatih Kahraman
PMID: 28902656  doi: 10.5543/tkda.2017.91535  Sayfa 576
Makale Özeti |Tam Metin PDF

20.
Authors' reply
Authors' reply
Orhan Maden, Kevser G. Balci, Mustafa M. Balci, Serdar Kuyumcu, Hatice Selçuk, Mehmet T. Selçuk
PMID: 28902657  Sayfa 577
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
21.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Ertan Ural
Sayfa 578
Makale Özeti |Tam Metin PDFJournal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi