Sinüs Valsalva’nın kazanılmış psödoanevrizması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(6): 574-574 | DOI: 10.5543/tkda.2017.99045

Sinüs Valsalva’nın kazanılmış psödoanevrizması

Ali Çoner1, Sinan Akıncı1, Davran Çiçek1, Tonguç Saba2, Haldun Müderrisoğlu3
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Alanya
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahi Ana Bilim Dalı, Alanya
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler: sinüs Valsalva, psödoanevrizma, göğüs travmasıAcquired pseudoaneurysm of the sinus of Valsalva

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ali Çoner, Sinan Akıncı, Davran Çiçek, Tonguç Saba, Haldun Müderrisoğlu. Acquired pseudoaneurysm of the sinus of Valsalva. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(6): 574-574

Sorumlu Yazar: Ali Çoner, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale