Hiperbarik oksijen tedavisi gören hastalarda oksidatif stresin bir göstergesi olarak serum okside düşük yoğunluklu lipoprotein seviyesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(6): 533-537 | DOI: 10.5543/tkda.2017.28302

Hiperbarik oksijen tedavisi gören hastalarda oksidatif stresin bir göstergesi olarak serum okside düşük yoğunluklu lipoprotein seviyesi

Kudret Keskin1, Hakan Kilci1, Gökhan Aksan1, Gökhan Çetinkal1, Süleyman Sezai Yıldız1, Füsun Kocaman Türk2, Gülsüm Bingöl3
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
2Hipermer Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi, Sualtı Hekimliği, İstanbul
3Özel İstanbul Cerrahi Hastanesi, Kardiyoloji Departmanı, İstanbul

AMAÇ
Aterosklerozun patogenezinde oksidatif stres yer almaktadır. Hiperbarik oksijen tedavisinde yüksek basınç altında %100 oksijen verilmesinden dolayı oksidatif stres için bir yatkınlık oluşabilir. Bu nedenle çalışmamızda hiperbarik oksijen tedavisine giren hastalarda oksidatif stresin bir göstergesi olan okside düşük yoğunluklu lipoprotein (oxLDL) seviyelerini ölçtük.

YÖNTEMLER
Çalışmaya, çeşitli hastalıklar sebebiyle hiperbarik oksijen tedavisine giren 29 hasta alındı. İlk seasın başlangıcında ve 10. seansın sonunda kan örnekleri alınarak oxLDL seviyeleri ölçüldü.

BULGULAR
Hiperbarik oksijen tedavisi uygulanan hastalarda oxLDL seviylerinde anlamlı bir değişiklik gözlenmemiştir (4.96±0.1 ve 4.94±0.16 U/ml, p=0.36).

SONUÇ
Onuncu seansa kadar olan hiperbarik oksijen tedavisi oxLDL oluşumu açısından güvenli gözükmektedir. Oksidatif stresin aydınlatılması için daha uzun süreli tedavilerin incelendiği büyük çaplı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Hiperbarik oksijen tedavisi, oxidatif stres, oxidatif düşük yoğunluklu lipoprotein.

Serum oxidized low-density lipoprotein level as a marker of oxidative stress in patients undergoing hyperbaric oxygen therapy

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Kudret Keskin, Hakan Kilci, Gökhan Aksan, Gökhan Çetinkal, Süleyman Sezai Yıldız, Füsun Kocaman Türk, Gülsüm Bingöl. Serum oxidized low-density lipoprotein level as a marker of oxidative stress in patients undergoing hyperbaric oxygen therapy. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(6): 533-537

Sorumlu Yazar: Kudret Keskin, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale