Süperiyor mezenterik arter yalancı anevrizması ve arteriyovenöz fistülün mikrosarmal embolizasyon ile başarılı şekilde kapatılması: Olgu sunumu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(6): 556-559 | DOI: 10.5543/tkda.2017.56346

Süperiyor mezenterik arter yalancı anevrizması ve arteriyovenöz fistülün mikrosarmal embolizasyon ile başarılı şekilde kapatılması: Olgu sunumu

Alparslan Kılıç1, Mikail Yarlıoğlueş1, Elif Ergün2, Yılmaz Ünal3, Sani Namık Murat1
1Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara
2Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara
3Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara

Karın travması sonrası oluşan visseral arter yalancı anevrizması ve arteriyovenöz fistül oldukça nadir görülen klinik bir durumdur. Bu yazıda, hastaneye tekrar başvurmadan önce penetran karın travması geçirmiş 44 yaşındaki erkek hasta sunuldu. Hastada acil cerrahi girişim sonrasında semptomlu hale gelen süperiyor mezenterik arter yalancı anevrizması ve arteriyovenöz fistül gelişti. Tanı için bilgisayarlı tomografi yapıldı. Hastaya mikrosarmal embolizasyon başarılı bir şekilde uygulandı ve girişimden bir gün sonra taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Mikrosarmal embolizasyon, yalancı anevrizma, süperior mezenterik arter.

Percutaneous treatment of a superior mesenteric artery pseudoaneurysm and arteriovenous fistula with coil embolization: a case report

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Alparslan Kılıç, Mikail Yarlıoğlueş, Elif Ergün, Yılmaz Ünal, Sani Namık Murat. Percutaneous treatment of a superior mesenteric artery pseudoaneurysm and arteriovenous fistula with coil embolization: a case report. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(6): 556-559

Sorumlu Yazar: Alparslan Kılıç, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale