TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 37 (4)
Cilt: 37  Sayı: 4 - Haziran 2009
ARAŞTIRMA
1.
Hipertansiyonlu hastalarda diyabet ve koroner arter hastalığının mortalite ve morbidite üzerine etkisi
The impact of diabetes and coronary artery disease on mortality and morbidity in patients with hypertension
Aytekin Oğuz, Taner Damcı, Seçkin Pehlivanoğlu, Hakan Kültürsay, Lale Tokgözoğlu, Mustafa Şenocak, Mehmet Yusuf
PMID: 19717953  Sayfalar 221 - 225

2.
Mitral kapak prolapsı olan hastalarda otonomik disfonksiyon ve anksiyete değerlendirmesi
Assessment of autonomic dysfunction and anxiety levels in patients with mitral valve prolapse
Ahmet L Orhan, Nurten Sayar, Zekeriya Nurkalem, Nevzat Uslu, İsmail Erdem, Emine C Erdem, Hatice B Erer, Özer Soylu, Ayşe Emre, Kemal Sayar, Mehmet Eren
PMID: 19717954  Sayfalar 226 - 233

3.
Mentollü sigara içilmesi ve brakiyal arter, karotis arter, aort damar işlevleri
Mentholated cigarette smoking and brachial artery, carotid artery, and aortic vascular function
Özgür Çiftçi, Hakan Güllü, Mustafa Çalışkan, Semra Topçu, Doğan Erdoğan, Aylin Yıldırır, Erkan Yıldırım, Haldun Müderrisoğlu
PMID: 19717955  Sayfalar 234 - 240

4.
Serum adiponektin düzeyleri ile anjiyogramda koroner lezyon ciddiyeti arasındaki ilişki
The association between serum adiponectin levels and the severity of coronary artery lesions on the angiogram
Hidayet Göksoy, Dursun Dursunoglu, Mehmet Öztürk, Simin Rota
PMID: 19717956  Sayfalar 241 - 245

5.
Tam cerrahi revaskülarizasyon yapılamayan hastalarda transmiyokardiyal lazer revaskülarizasyonu işleminin anjinal semptomlar ve klinik sonuçlar üzerine etkisi
The effect of transmyocardial laser revascularization on anginal symptoms and clinical results in patients with incomplete surgical revascularization
Koray Ak, Selim İsbir, Özgür Gursu, Sinan Arsan
PMID: 19717957  Sayfalar 246 - 252

OLGU BILDIRISI
6.
Gögüs ağrısı ile başvuran bir olguda idiyopatik pulmoner arter anevrizması
Idiopathic pulmonary artery aneurysm in a patient presenting with chest pain
Şakir ARSLAN, M.emin Kalkan, Fuat Gundogdu, Mecit Kantarcı
PMID: 19717958  Sayfalar 253 - 255

7.
Talasemi intermedialı bir hastada kalıcı atriyal felç ve idiyoventriküler ritim
Persistent atrial standstill and idioventricular rhythm in a patient with thalassemia intermedia
Gülümser Heper, Uğur Özensoy, Mehmet Emin Korkmaz
PMID: 19717959  Sayfalar 256 - 259

8.
Aort yetersizliğinin nadir bir nedeni: Dört yaprakçıklı aort kapağı
A rare cause of aortic insufficiency: quadricuspid aortic valve
Burcu Demirkan, Yeşim Güray, Aysel Türkvatan, Omaç Tüfekçioğlu
PMID: 19717960  Sayfalar 260 - 262

9.
Aort kapak yetersizliğine eşlik eden mitral kapak anevrizması
Mitral valve aneurysm associated with aortic valve regurgitation
Öykü Gülmez, Leyla Elif Sade, Aylin Yıldırır, Haldun Müderrisoğlu
PMID: 19717961  Sayfalar 263 - 265

10.
Geri dönüşümlü dilate kardiyomiyopatinin nadir bir nedeni: Hipokalsemi
A rare cause of reversible dilated cardiomyopathy: hypocalcemia
Hasan Arı, Selma Arı, Vedat Koca, Tahsin Bozat
PMID: 19717962  Sayfalar 266 - 268

11.
Ebstein anomalisine eşlik eden sol ventrikülde süngerimsi miyokart (noncompaction)
Left ventricular noncompaction associated with Ebstein’s anomaly
Levent Saltık, Elif Eroğlu, Fatih Bayrak, Muzaffer Değertekin
PMID: 19717963  Sayfalar 269 - 272

DERLEME
12.
Kadınlarda statinlerle kardiyovasküler hastalıklardan birincil korunma
Primary prevention of cardiovascular diseases with statins in women
Gökhan Alıcı, Vildan Karpuz, Hakan Karpuz
PMID: 19717964  Sayfalar 273 - 280

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
13.
Koroner arter darlığı, koroner anevrizma, fistül ve rudimenter Thebeziyen sinüzoid birlikteliği
A combination of coronary artery stenosis, coronary aneurysm, fistula, and a rudimentary Thebesian sinusoid
Cengizhan Türkoğlu, Farid Aliyev, Murat Başkurt, Cengiz Çeliker
PMID: 19717965  Sayfa 281
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Sağ atriyumda yılan benzeri trombüsü olan bir hastada gelişen pulmoner emboli
Pulmonary embolism in a patient with a snake-like thrombus in the right atrium
Tayfun Şahin, Teoman Kılıç, Eser Acar, Yengi Umut Çelikyurt
PMID: 19717966  Sayfa 282
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Triküspit mekanik protez kapağın değerlendirilmesinde gerçek zamanlı üçboyutlu transözofageal ekokardiyografi
Real-time three-dimensional transesophageal echocardiography in the assessment of tricuspid mechanical prosthetic valve
Mehmet Özkan, Tayyar Gökdeniz, Mustafa Yıldız, Nilüfer Ekşi Duran
PMID: 19717967  Sayfa 283
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Koroner içi baypas
Intracoronary bypass
Arda Şanlı Ökmen
PMID: 19717968  Sayfa 284
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
17.
Editöre Mektup: [Akut miyokard infarktüsü nedeniyle primer perkütan girişim uygulanan hastalarda başvuru anındaki hs-CRP düzeyinin önemi]
Letter to the Editor: [The significance of admission hs-CRP in patients undergoing primary percutaneous intervention for acute myocardial infarction]
Cafer Zorkun, Kumral Ergün, Dursun Aras
PMID: 19717970  Sayfa 285
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
A case of simultaneous anterior, inferior, and right ventricular ST-segment elevation myocardial infarction due to occlusion of the wrapped left anterior descending coronary artery
Andreas Yiangou Andreou, George M Georgiou
PMID: 19717969  Sayfalar 285 - 287

19.
Editörün Yanıtı: Renal arter darlıklarını revaskülarize (stentleme veya cerrahi ile) etmeli miyiz?
Answers of specialist
Tuğrul Okay, Mustafa Arıcı
Sayfalar 288 - 290
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Answers of Specialist
Ertan Ural
Sayfa 291
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale