Gögüs ağrısı ile başvuran bir olguda idiyopatik pulmoner arter anevrizması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(4): 253-255

Gögüs ağrısı ile başvuran bir olguda idiyopatik pulmoner arter anevrizması

Şakir ARSLAN, M.emin Kalkan, Fuat Gundogdu, Mecit Kantarcı
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum

Pulmoner arter anevrizması (PAA) nadir görülen bir durumdur. İzole ya da idiyopatik PAA daha da nadirdir. Altmış iki yaşında kadın hasta eforla ortaya çıkan göğüs ağrısı, çarpıntı ve nefes darlığı şikayetleri ile başvurdu. Kan basıncı 100/60 mmHg, radiyal nabız 100 atım/dk ve düzenliydi. Transtorasik ekokardiyografide ana pulmoner arter ve dallarının ileri derecede genişlediği saptandı. Triküspit yetersizliği akımı üzerinden sistolik pulmoner arter basıncı 30 mmHg ölçüldü. Transözofageal ekokardiyografide ana pulmoner arter ve dallarının genişlediği görüldü, trombüs saptanmadı. Çokkesitli bilgisayarlı tomografide ana pulmoner arter 53 mm, sol pulmoner arter 42 mm, sağ pulmoner arter 34 mm ölçüldü. Hastada PAA’ya yol açabilecek herhangi bir neden bulunamadı.

Anahtar Kelimeler: Anevrizma, göğüs ağrısı, ekokardiyografi, pulmoner arter/patoloji.

Idiopathic pulmonary artery aneurysm in a patient presenting with chest pain

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Şakir ARSLAN, M.emin Kalkan, Fuat Gundogdu, Mecit Kantarcı. Idiopathic pulmonary artery aneurysm in a patient presenting with chest pain. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(4): 253-255

Sorumlu Yazar: Şakir ARSLAN, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale