Aort kapak yetersizliğine eşlik eden mitral kapak anevrizması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(4): 263-265

Aort kapak yetersizliğine eşlik eden mitral kapak anevrizması

Öykü Gülmez1, Leyla Elif Sade2, Aylin Yıldırır2, Haldun Müderrisoğlu2
1Başkent Universitesi İstanbul Sağlık, Uygulama Ve Araştırma Merkezi Hastanesi
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mitral kapak anevrizması nadirdir ve genellikle aort kapağında gelişen enfektif endokardit sonucu ortaya çıkar. Bu yazıda, 66 yaşında bir erkek hastada saptanan mitral kapak ön yaprakçık anevrizması sunuldu. İkiboyutlu transtorasik ekokardiyografi ve transözafageal ekokardiyografide, mitral kapak ön yaprakçığında, tüm kalp siklusu boyunca sol atriyuma bombeleşen sakküler bir yapı, aort kapağında anevrizmal lezyon ve ciddi mitral ve aort yetersizliği saptandı. Vejetasyon veya atriyal trombüs bulgusuna rastlanmadı. Hastanın öyküsünde geçirilmiş enfektif endokardit ile ilgili bir olay yoktu. Mitral ve aort kapaklar mekanik protez kapak ile değiştirildi. Çıkarılan kapakların patolojik incelemesinde enflamasyon izlendi. Örneklerin kültür sonuçları da negatif idi. Ameliyat sonrası dönemi olaysız geçiren hasta beşinci günde taburcu edildi. Hastadaki mitral kapak anevrizmasının, aort kapakta daha önce geçirilmiş enfektif endokardit sekeline bağlı anevrizmal oluşum ve ciddi aort yetersizliğinden kaynaklandığı düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Aort kapağı yetersizliği, ekokardiyografi, endokardit, bakteriyel/komplikasyon; kalp anevrizması/patoloji/cerrahi; mitral kapağı/patoloji.

Mitral valve aneurysm associated with aortic valve regurgitation

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Öykü Gülmez, Leyla Elif Sade, Aylin Yıldırır, Haldun Müderrisoğlu. Mitral valve aneurysm associated with aortic valve regurgitation. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(4): 263-265

Sorumlu Yazar: Öykü Gülmez, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale