TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 30 (10)
Cilt: 30  Sayı: 10 - Ekim 2002
1.
İngilizce Özetler
Summaries of Articles

Sayfalar 600 - 603
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Türk Yetişkinleri için Kullanılmaya Uygun Bir Koroner Risk Puanlaması
A Proposed Scoring Scheme for Assessing Coronary Risk in Turkish Adults
Altan ONAT
Sayfalar 604 - 611

OLGU
3.
Hipertansif Olgularda Kan Basıncındaki Akut Azalmanın Oksijen Kinetik Değerlerine Etkisi
Effect of Acute Blood Pressure Reduction on Oxygen Kinetic Values in Hypertensive Cases
Şennur Ünal DAYİ, Sait TERZİ, Tamer AKBULUT, Haldun AKGÖZ, Ömer DAĞ, Burak TANGÜREK, Ayşegül ZOR, Şükrü AKSOY, Gülşah TAYYARECİ
Sayfalar 612 - 615

DERLEME
4.
Hiperakut Miyokard İnfarktüsü ve Bir Dakikalık Kalp Hızı Değişkenliği Testi
Hyperacute Myocardial Infarction and One Minute Heart Rate Variability Test
İstemihan TENGİZ, Ertuğrul ERCAN, Necmettin YAKUT, Ali GÜRBÜZ, İstemi NALBANTGİL
Sayfalar 616 - 620

5.
Atriyal Fibrilasyonda Kardiyoversiyon Sonrası Tromboembolik Olayların Önlenmesinde Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinlerin Etkinliği ve Güvenliliği
Efficacy and Safety of Low Molecular Weight Heparins in Preventing Thromboembolic Events After Cardioversion of Atrial Fibrillation
Zerrin YİĞİT, M.Serdar KÜÇÜKOĞLU, Barış ÖKÇÜN, Haşim MUTLU, Vedat SANSOY, Deniz GÜZELSOY
Sayfalar 621 - 626

6.
İnfarktüs Sonrası Gelişen Ventriküler Septal Rüptür Tamiri Sonuçlarımız: Morbidite ve Mortalite Üzerine Etkili Değişkenlerin Değerlendirilmesi
Our Results of Surgical Repair of Postinfarction Ventricular Septal Rupture: Analysis of Variables Affecting Mortality and Morbidity
Mustafa ÖZBARAN, Hakan POSACIOĞLU, Sanem NALBANTGİL, Tanzer ÇALKAVUR, Fatih İSLAMOĞLU, Tahir YAĞDI, Anıl Ziya APAYDIN
Sayfalar 627 - 633

7.
Alkol Tüketimi ve Koroner Kalp Hastalığı
Alcohol Consumption and Heart Disease
Seden ÇELİK, Şevket GÖRGÜLÜ, Tuna TEZEL
Sayfalar 634 - 639

8.
İskemik Ön Koşullanma ve Warm-Up Fenomeni
Ischemic Preconditioning and Warm-up Phenomenon
Sabri DEMİRCAN, Osman YEŞİLDAĞ, Korhan SOYLU
Sayfalar 640 - 646

9.
Kolesterol Embolizasyon Sendromu: Sıklığı Artan Ancak Tanı Oranı Artmayan Bir Sendrom
Cholesterol Embolization Syndrome: An Increasing But Still Underdiagnosed Disease
Hülya Akhan KAŞIKÇIOĞLU, Neşe ÇAM
Sayfalar 647 - 651

EDITÖRYAL YORUM
10.
İnfarktüse Bağlı Ventrikül Septum Perforasyonunda Cerrahi Tedavi
Surgical Treatment of Ventricular Septal Perforations Induced Infarction

Sayfalar 652 - 653
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU
11.
Kemoterapi Sonrası Gelişen Kardiyak Komplikasyonlar
Cardiac Complications After Chemoterapy
Tamer AKBULUT, Tuba BİLSEL, Şennur Ünal DAYİ, Enis OĞUZ, Sait TERZİ, Nurten SAYAR
Sayfalar 654 - 657

DIĞER YAZILAR
12.
Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Tarihi Kurulu Çalışmalarına Başladı
Turkish Society of Cardiology Start to Working of Historical Society of Cardiology

Sayfalar 658 - 659
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale