İskemik Ön Koşullanma ve Warm-Up Fenomeni [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(10): 640-646

İskemik Ön Koşullanma ve Warm-Up Fenomeni

Sabri DEMİRCAN1, Osman YEŞİLDAĞ1, Korhan SOYLU1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Samsun

Prodromal angina pektoris akut miyokart infarktüsünün başlangıcından kısa süre önce görülen ve infarktüs sonrası hastalığın gidişinde faydalı olduğu gösterilen angina veya iskemik atak olarak tanımlanır. Prodromal anginanın faydalı etkilerinin kesin mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte mekanizmalardan en çok kabul gören iskemik ön koşullanmadır (preconditioning). İskemik ön koşullanma, preinfarktüs iskemik ataklar sonucunda, infarkt alanının sınırlanmasına yol açan miyokardın iskemiye karşı hazırlığı olarak tanımlanır. Ön koşullanmanın faydalı etkilerini engelleyen ilaçların (sülfonilüre vb.) daha bilinçli kullanılması ve özellikle riskli hastalarda "preconditioning mimetikler" gibi güncel tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi açısından iskemik ön koşullanmanın kesin mekanizmasının belirlenerek bu faydalı korunmanın daha iyi anlaşılması önemlidir.


Ischemic Preconditioning and Warm-up Phenomenon

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Sabri DEMİRCAN, Osman YEŞİLDAĞ, Korhan SOYLU. Ischemic Preconditioning and Warm-up Phenomenon. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(10): 640-646
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale