TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 29 (4)
Cilt: 29  Sayı: 4 - Nisan 2001
1.
İngilizce Özetler
Summaries of Articles

Sayfalar 198 - 201
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Effects of Soy Protein Diet on Endothelial Functions and Lipid Parameters
Aylin YILDIRIR, Lâle TOKGÖZOĞLU, Tülay ODUNCU, Aytekin OTO, İbrahim HAZNEDAROĞLU, Devrim AKINCI, Gülden KÖKSAL, Elif SADE, Şerafettin KİRAZLI, Sırrı KES
Sayfalar 202 - 207

3.
TEKHARF Çalışması Orijinal Kohortunun Framingham Risk Fonksiyonuna Göre Değerlendirilmesi: Halkımızın Mutlak Koroner Riskinin Yüksekliğine İlişkin Bir Ek Kanıt
Assessment of the Cohort of the Turkish Risk Factor Study with Framingham Risk Function: an Additional Indicator of the High Absolute Coronary Risk Among Turks
Altan ONAT, Ömer UYSAL, Gülay HERGENÇ
Sayfalar 208 - 214

4.
Kronik Aort Yetersizliği Olan Hastalarda, Aort Kapak Replasmanının Aortik Fonksiyonlara Etkisi
Functions in Patients with Chronic Aortic Regurgitation
Sinan DAĞDELEN, Serdar SOYDİNÇ, Mehmet ERGELEN, Bengi YAYMACI, Nuri KURTOĞLU, Akın İZGİ, Cevat YAKUT, İsmet DİNDAR
Sayfalar 215 - 220

5.
Akut Anterior Miyokard İnfarktüsünde ST Segment Elevasyonunun Şekli ile Erken Dönem Sinyal Ortalamalı Elektrokardiyografi ve Aritmi Arasındaki İlişki
Relation Between ST-segment Elevation Shape and Both Signal-averaged ECG and Arrhythmia in Early Period of Anterior Myocardial Infarction
A. Aziz KARADEDE, Özlem AYDINALP, Ali Vahip TEMAMOĞULLARI, M. Sıddık ÜLGEN, Murat SUCU, Nizamettin TOPRAK
Sayfalar 221 - 228

6.
Akut Miyokard İnfarktüsünde Ortalama Trombosit Hacmi ile Erken Dönem Komplikasyonlar Arasındaki İlişki
Relationship Between Mean Platelet Volume and Early Phase Complications in Acute Myocardial Infarction
Mahmut AÇIKEL, M. Kemal EROL, Engin BOZKURT, Necip ALP, H. ŞENOCAK
Sayfalar 229 - 232

7.
Fitoöstrojenler ve Kardiyovasküler Sistem
Phytoestrogens and the Cardiovascular System
Aylin YILDIRIR, Lâle TOKGÖZOĞLU
Sayfalar 233 - 237

8.
Kalp Hızı Değişkenliği
Heart Rate Variability
Meral KAYIKÇIOĞLU, Serdar PAYZIN
Sayfalar 238 - 245

9.
İnternet ve Pediatrik Kardiyoloji
Internet and Pediatric Cardiology
Serdar KULA
Sayfalar 246 - 249

10.
Pürülan Perikarditli Bir Hemodiyaliz Hastasında İntraperikardiyal Fibrinolitik Tedavi
Intrapericardial Fibrinolytic Therapy to The Patient With Purulent Pericarditis and Chronic Renal Failure Who Treated With Hemodialysis
Mustafa YILDIZ, Turhan KÜRÜM, Çetin GÜL, Meryem AKTÖZ, Gültaç ÖZBAY
Sayfalar 250 - 252

11.
KORONER GÖSTEREN MİKSOMASI ÖZET NEOVASKÜLARİZASYON DEV SOL VENTRİKÜL
Large Left Ventricular Myxoma Presenting Coronary Neovascularization
Mustafa CEMRİ, Murat ÖZDEMİR, Timur TİMURKAYNAK, Cem SEZER, Aycan ERKAN, Övsev DÖRTLEMEZ
Sayfalar 253 - 255

12.
Mitral Darlığının Bir Komplikasyonu; Sol Atrium İçinde Serbest Trombüs
Takayasu Arteritis Presenting as Anterior Myocardial Infarction
İbrahim DEMİR, Hüseyin YILMAZ, İbrahim BAŞARICI, Oktay SANCAKTAR
Sayfa 256

13.
Editöre Mektup: Mitral Arka Yaprakçık Patolojisine Bağlı Kongenital Mitral Stenozu
Letter to Editor
Osman Bolca, Mehmet Eren, Babadır Dağdeviren, Tuna Teze
Sayfa 257
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Koroner Yavaş Akımın Değerlendirilmesi
Erdem Diker, Ömer Akyürek
Sayfalar 258 - 259

15.
Önümüzdeki Toplantılardan Seçmeler
Selected Forthcoming Meetings
Osman Bolca, Mehmet Eren, Bahadır Dağdeviren, Tuna Tezel
Sayfa 260
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale