Kalp Hızı Değişkenliği [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(4): 238-245

Kalp Hızı Değişkenliği

Meral KAYIKÇIOĞLU1, Serdar PAYZIN1
Ege Üniversitesı Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD,İzmir

Zaman içerisindeki sinus hızındaki siklik değişiklikler olarak tanımlanan kalp hızı değişkenliği (KHD), sempatetik-parasempempatetik denge hakkında bilgi verdiğinden kardiyak otonom tönüsün bir ölçüsü ve kardiyorespiratuar sistemin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. KHD analizi, seçilmiş hasta populasyonlarında mortalite riskini belirlemede ve ototnomik uyarımalra sinoatriyal yanıtları değerlendirmede oldukça yararlı bilgiler sunmaktadır. Deprese olmuş KHD nin klinik önemi 2 alanda ispat edilmiştir: 1) Akut miyokard infarktüsü sonrası risk belirlemede ve 2) Diabetik nöropatide erken uyarıcı bir işaret olarak. Ancak, KHD analizlerinin kardiyovasküler alanda rutin olarak kullanılması için ileri çalışmalara gereksinim vardır. Bu yazıda, KHD analizlerinde kullanılan teknikleri kısaca hatırlarmak, kalp hızının otonomik inputlara ve çeşitli kardiyovasküler durumlara yanıtını tekrar gözden geçirerek çeşitli ilaç ve girişimlerin KHD üzerine olan etkisnin özetlenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kalp hızı değişkenliği

Heart Rate Variability

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Meral KAYIKÇIOĞLU, Serdar PAYZIN. Heart Rate Variability. Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(4): 238-245
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale