ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 51 (3)
Cilt: 51  Sayı: 3 - Nisan 2023
ARAŞTIRMA
1.
Down Sendromu Olan ve Olmayan Çocuklarda Hipotiroidizm ile Kardiyak Bulgular Arasındaki İlişki
The Relationship Between Hypothyroidism and Cardiac Findings in Children With and Without Down Syndrome
Büşra Süzen Celbek, Hazım Alper Gürsu, Emine Azak, Eda Mengen, Pınar Kocaay, İbrahim İlker Çetin
PMID: 36999332  doi: 10.5543/tkda.2023.70337  Sayfalar 163 - 167

2.
Yapısal Kalp Hastalığı Olmayan Atriyal Fibrilasyonlu Hastalar ile Normal Popülasyonun İdrar Katekolaminleri Açısından Karşılaştırılması
Comparison of Patients with Atrial Fibrillation Without Structural Heart Disease and Normal Population In Terms of Urine Catecholamines
Fuat Polat, Çağlar Koç
PMID: 36999324  doi: 10.5543/tkda.2022.16281  Sayfalar 168 - 173

3.
Akut kalp yetersizliği olan hastalarda C-reaktif protein / albümin oranı hastane içi mortaliteyi öngörür
C-Reactive Protein to Albumin Ratio Predicts In-hospital Mortality in Patients with Acute Heart Failure
Mehmet Rasih Sonsöz, Nazime Karadamar, Hüseyin Çağlar Yılmaz, Zehra Eroğlu, Kadir Kasim Şahin, Yelda Özateş, Ahmet Güler, Ahmet İlker Tekkeşin
PMID: 36999327  doi: 10.5543/tkda.2022.27741  Sayfalar 174 - 181

4.
Transkateter Aort Kapağı İmplamantasyonunun Sol Ventrikül Fonksiyonlarına Etkisinin Dört Boyutlu Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi
Evaluation of the Effect of Transcatheter Aortic Valve Implantation on Left Ventricular Function by 4-Dimensional Echocardiography
Adil Bayramoğlu, Zeynep Ulutaş, Jülide Akaycan, Şıho Hidayet, Hakan Taşolar, Mehmet Cansel, Necip Ermiş, Muhammed Erkam Cengil, Fatih Güven, Hasan Pekdemir
PMID: 36999331  doi: 10.5543/tkda.2022.47542  Sayfalar 182 - 187

5.
Kardiyoloji Polikliniğine Yapılan Hasta Başvurularının Hekim Randevu Sistemi ile Kuyruk Sistemi Arasında Karşılaştırılması
Comparison of Patients’ Admissions to the Cardiology Outpatient Clinics Between the Appointment System and the Queue System
Hatice Solmaz, Burcu Uludağ
PMID: 36999333  doi: 10.5543/tkda.2023.84343  Sayfalar 188 - 195

6.
Hemogram indeksleri ST-segment yükselmeli myokart enfarktüsü hastalarında oksidatif stresi öngörebilir
Hematological Incidies May Predict Oxidative Stress in Patients with ST-segment Elevation Myocardial Infarction
Belma Kalaycı, Ayse Ceylan Hamamcıoğlu, Süleyman Kalaycı
PMID: 36999329  doi: 10.5543/tkda.2022.37011  Sayfalar 196 - 201

DERLEME
7.
Mitokondriyal Disfonksiyonun Koroner Arter Hastalığı Üzerine Etkisi - Bölüm II
Effect of Mitochondrial Dysfunction on Coronary Artery Disease - Part 2
Nazlı Doğan, Neslihan Çoban
PMID: 36999330  doi: 10.5543/tkda.2022.39448  Sayfalar 202 - 211

OLGU BILDIRISI
8.
Poland Sendromlu Hastada Primer Sağ Atriyal Kardiyak Anjiorsarkom: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
Primary Right Atrial Cardiac Angiosarcoma in Patient With Poland Syndrome: Case Report and Review of the Literature
Tuğba Çetin, Levent Pay, Tugay Kamber, Ufuk Gürkan
PMID: 36999325  doi: 10.5543/tkda.2022.23460  Sayfalar 212 - 216

9.
Üç Olguda Nadir Bir Komplikasyon: Perkütan Anjioplasti Sonrası Renal Subkapsüler Hematom
An Unusual Complication in 3 Cases: Renal Subcapsular Hematoma Following Percutaneous Angioplasty
Mehmet Cingöz, Tevfik Güzelbey, Uğur Demir, İlhan Mutlu, Özgür Kılıçkesmez
PMID: 36999328  doi: 10.5543/tkda.2022.33413  Sayfalar 217 - 220

10.
Atriyal Septal Defektle İlişkili Pulmoner Arteriyal Hipertansiyon Hastasında Sol Ana Koroner Arter Basısının Perkutan Tedavisi
Percutaneous Treatment of Left Main Coronary Artery Compression in a Pulmonary Artery Hypertension Patient Associated with Atrial Septal Defect
Muhammed Furkan Deniz, Ümit Yaşar Sinan, Ahmet Yıldız, Emir Barış Özgür Ökçün, Mehmet Serdar Küçükoğlu
PMID: 36999326  doi: 10.5543/tkda.2022.26096  Sayfalar 221 - 225

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
11.
Tamamen Arızalı İmplante Edilebilir Kardiyoverter-Defibrilatör Cihazı
A Fully Malfunctioning Implantable Cardioverter-Defibrillator Device
Serkan Çay, Meryem Kara, Özcan Özeke, Firat Ozcan, Serkan Topaloglu
PMID: 36999323  doi: 10.5543/tkda.2022.13701  Sayfalar 226 - 228
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

EDITÖRDEN
12.
Kardiyoloji'de Gündem ve Yorumlar
Comments on Cardiology
Ertan Ural
PMID: 36999334  doi: 10.5543/tkda.2023.12905  Sayfalar 229 - 230
Makale Özeti |Tam Metin PDFJournal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi