TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 43 (5)
Cilt: 43  Sayı: 5 - Temmuz 2015
EDITÖRYAL YORUM
1.
İşlem öncesi ölçülen biyokimyasal belirteçler ile ilaç kaplı stentlerde tekrarlayan darlığı öngörmek mümkün müdür?
Do pre-procedural laboratory parameters predict drug-eluting stent restenosis?
Murat Gençbay
PMID: 26148072  doi: 10.5543/tkda.2015.71340  Sayfalar 417 - 419
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Perkütan atriyal septal defekt kapaması esnasında cihaz boyutunu belirlemede düzeltilmiş balon okluziv çap
Corrected balloon occlusive diameter to determine device size during percutaneous atrial septal defect closure
Şakir Arslan, Göksel Çağırcı, Nermin Bayar, Erkan Köklü, İsa Öner Yüksel, Selçuk Küçükseymen, Zehra Erkal, Çağın Mustafa Üreyen, Fuat Gündoğdu, Yekta Gürlertop, Mustafa Kemal Erol, Naci Ceviz
PMID: 26148073  doi: 10.5543/tkda.2015.68217  Sayfalar 420 - 426

3.
Lenfositopeni kronik düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği olan hastalarda kötü NYHA fonksiyonel sınıf ile ilişkilidir
Lymphocytopenia is associated with poor NYHA functional class in chronic heart failure patients with reduced ejection fraction
Hasan Yucel, Meltem Refiker Ege, Ali Zorlu, Hakki Kaya, Osman Beton, Hasan Gungor, Gurkan Acar, Ahmet Temizhan, Yüksel Çavuşoğlu, Mehdi Zoghi, Mehmet Eren, Dilek Ural, Mehmet Birhan Yilmaz
PMID: 26148074  doi: 10.5543/tkda.2015.89439  Sayfalar 427 - 433

4.
Akciğer rezeksiyonu sonrası orta vadede kalp ve solunum fonksiyonlarında değişiklikler
Cardiac and respiratory changes in the medium term after lung resection
Tevfik Kaplan, Aslı Tanındı, Murat Uğurlu, Serdar Han, Hasan Fehmi Töre
PMID: 26148075  doi: 10.5543/tkda.2015.58566  Sayfalar 434 - 442

5.
Günde tek doz verilen asetilsalisilik asidin 24 saat içindeki etkinliğini değerlendirme
Assessment of efficacy of single dose acetylsalicylic acid over a 24-hour period
Reşat Mehmet Baha, Çağdaş Özdöl, Sadi Güleç, Çetin Erol
PMID: 26148076  doi: 10.5543/tkda.2015.78380  Sayfalar 443 - 449

6.
Transradial yaklaşımla koroner anjiyografi yapılması planlanan hastalarda radial arter çaplarının tahmin edilmesi: Meslek farklılık yaratır mı?
Prediction of radial artery diameter in candidates for transradial coronary angiography: is occupation a factor?
Ahmet Çağrı Aykan, Engin Hatem, Ezgi Kalaycıoğlu, Duygun Altıntaş Aykan, Tayyar Gökdeniz, Ahmet Oğuz Arslan, Şükrü Çelik
PMID: 26148077  doi: 10.5543/tkda.2015.75002  Sayfalar 450 - 456

7.
İşlem öncesi ölçülen biyokimyasal belirteçler ile ilaç kaplı stentlerde yeniden daralmayı öngörmek mümkün müdür?
Do pre-procedural laboratory parameters predict drug-eluting stent restenosis?
Aslı Tanındı, Berkay Ekici, Hasan Fehmi Töre
PMID: 26148078  doi: 10.5543/tkda.2015.48275  Sayfalar 457 - 464

OLGU BILDIRISI
8.
Egzersiz ile şiddetlenen göğüs ağrısının nadir bir nedeni olarak Dunbar sendromu
Dunbar syndrome as an unusual cause of exercise-induced retrosternal pain
Yusuf Karavelioğlu, Macit Kalçık, Taner Sarak
PMID: 26148079  doi: 10.5543/tkda.2015.52563  Sayfalar 465 - 467

9.
Kalıcı kalp pili yerleştirilmesi sonrası görülen sıradışı bir komplikasyon: Methemoglobinemi
An unusual complication after permanent pacemaker implantation: Methemoglobinemia
Cenk Sarı, Abdullah Nabi Aslan, Serdal Baştuğ, Nihal Akar Bayram
PMID: 26148080  doi: 10.5543/tkda.2015.74780  Sayfalar 468 - 471

10.
Amantadin kullanımı sonrası sağ ventrikül çıkış yolu taşikardisi
Right ventricular outflow tract tachycardia after an initial dose of amantadine
Cüneyt Kocaş, Yusuf Türkmen, Gökhan Çetinkal, Sait Mesut Doğan
PMID: 26148081  doi: 10.5543/tkda.2015.32885  Sayfalar 472 - 474

11.
Zorlu bir olguda transvenöz elektrot çıkartılması
A challenging case of transvenous lead extraction
Tolga Aksu, Tumer Erdem Guler, Kazim Serhan Ozcan, Ismail Erden
PMID: 26148082  doi: 10.5543/tkda.2015.46080  Sayfalar 475 - 477

12.
Popliteal arter tıkanıklıklarına ters yönden yeniden yol açılması
Retrograde recanalisation of popliteal artery occlusion
Mehmet Ali Astarcıoğlu, Taner Şen, Halil İbrahim Durmuş, Basri Amasyalı
PMID: 26148083  doi: 10.5543/tkda.2015.45380  Sayfalar 478 - 480

13.
Semptomsuz sol ventrikül kalp fibroması olan çocukda konservatif yaklaşım
Conservative management of a left ventricle cardiac fibroma in an asymptomatic child patient
Handan Ünsal, Enver Ekici
PMID: 26148084  doi: 10.5543/tkda.2015.25295  Sayfalar 481 - 483

DERLEME
14.
Almanac 2014: congenital heart disease
Peter C. Kahr, Gerhard-paul Diller
PMID: 26148085  Sayfalar 484 - 493

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
15.
Diyastolde interventriküler septumun distorsiyonuna neden olan sağ atriyal miksoma
Right atrial myxoma causing distortion of interventricular septum in diastole
Rezvaniyeh Salehi, Leili Pourafkari, Behrouz Shokouhi, Nader D Nader
PMID: 26148086  doi: 10.5543/tkda.2015.48202  Sayfa 494
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

16.
Doğumsal kardiyovasküler anomalilerin eşlik ettiği Klippel-Feil sendromu
A case of Klippel-Feil syndrome with congenital cardiovascular anomalies
Emrah Bayam, Macit Kalçık, Mahmut Yesin, Mehmet Özkan
PMID: 26148087  doi: 10.5543/tkda.2015.99389  Sayfa 495
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Akut koroner sendromu taklit eden uterin leiomiyosarkomun dev sol ventrikül metastazı
Giant left ventricular metastasis of uterine leiomyosarcoma mimicking acute coronary syndrome
Veysel Özgür Barış, Özgür Ulaş Özcan, Demet Menekşe Gerede, Veysel Kutay Vurgun
PMID: 26148088  doi: 10.5543/tkda.2015.68623  Sayfa 496
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

18.
Sol ana koroner arter atrezili yaşlı bir hasta
An elderly patient with atresia of the left main stem
Mustafa Topuz, Yücel Çölkesen, Mehmet Çoşgun, Murat Çaylı
PMID: 26148089  doi: 10.5543/tkda.2015.40072  Sayfa 497
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

19.
Sağ arkus aorta ve Kommerell divertikülü: Sol radyal arter girişimlerinin artması ile karşılaşılan nadir bir anomali
Right arcus aorta and Kommerell diverticulum: A rare challenge encountered as a consequence of increaesed left radial artery interventions
Ekrem Güler, Gamze Babur Güler, Türkay Sarıtaş, Bilal Boztosun
PMID: 26148090  doi: 10.5543/tkda.2015.23934  Sayfa 498
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
20.
Uzman Yanıtları
Answers of specialist
Gülten Taçoy
Sayfalar 499 - 501
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 502
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale