TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 36 (2)
Cilt: 36  Sayı: 2 - Mart 2008
1.
TEKHARF çalışması 2007 taraması: Mortalite ve koroner mortalitede azalma eğilimi sürüyor
Turkish Adult Risk Factor Survey 2007: decline in all-cause and coronary mortality
Altan Onat, Dursun Dursunoğlu, Serkan Bulur, Zekeriya Küçükdurmaz, Zekeriya Kaya, Serkan Ordu, Murat Uğur
PMID: 18497551  Sayfalar 77 - 81

2.
Sistemik lupus eritematozusta pulmoner arter sertliğinde artma vesağ ventrikül fonksiyonu ile ilişkisi
Increased pulmonary artery stiffness and its relation to right ventricular function in patients with systemic lupus erythematosus
Dursun Duman, Seval Masatlıoğlu, Refik Demirtunç, Bilgehan Karadağ
PMID: 18497552  Sayfalar 82 - 89

ARAŞTIRMA
3.
Hipertrofik kardiyomiyopatide Irx4 geni analizi
Genetic analysis of the Irx4 gene in hypertrophic cardiomyopathy
Fatih Bayrak, Evrim Kömürcü-bayrak, Bülent Mutlu, Gökhan Kahveci, Nihan Erginel-ünaltuna
PMID: 18497553  Sayfalar 90 - 95

4.
Koroner arter hastalığında bacak kaldırma ile sağlanan postüral değişikliğindoku Doppler parametreleri üzerine etkisi
The effect of postural changes (leg lifting) on tissue Doppler parameters in coronary artery disease
Bahar Pirat, Aylin Yıldırır, Vahide Şimşek, Bülent Özin, Haldun Müderrisoğlu
PMID: 18497554  Sayfalar 96 - 102

5.
Kararlı koroner arter hastalığında aspirin direnci ileendotel disfonksiyonu arasındaki ilişki
The relationship between aspirin resistance and endothelial dysfunction in patients with stable coronary artery disease
Burak Pamukçu, İmran Önür, Hüseyin Oflaz, Ali Elitok, Zehra Buğra, Yılmaz Nişancı
PMID: 18497555  Sayfalar 103 - 107

OLGU BILDIRISI
6.
Kararsız angina ile başvuran bir olgudaiki taraflı koroner arter-pulmoner arter fistülleri
Bilateral coronary artery-pulmonary artery fistulas in a case with unstable angina pectoris
Alper Kepez, Ergün Barış Kaya, Ali Oto
PMID: 18497556  Sayfalar 108 - 110

7.
Panik bozukluğu olan bir hastada ani yoğun stresin tetiklediği akut miyokard infarktüsü
Acute myocardial infarction triggered by acute intense stress in a patient with panic disorder
İsmail Bıyık, Vedat Yagtu, Oktay Ergene
PMID: 18497557  Sayfalar 111 - 115

8.
İkili sol ön inen arter anomalisi: Olgu sunumu
Dual left anterior descending coronary artery: a case report
Bilal Boztosun, Mehmet Mustafa Can, Ayhan Olcay, Cevat Kırma
PMID: 18497558  Sayfalar 116 - 119

9.
Hücrede apoptoz ve sağkalım mekanizmalarının keşfedilmesi veyeni potansiyel tedavi stratejileri
New discoveries in the mechanisms of apoptosis and cell survival and novel potential therapeutic strategies
Nazmi Gültekin, Kamil Karaoğlu, Emine Küçükateş
PMID: 18497559  Sayfalar 120 - 130

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
10.
Pulmoner tromboemboliye neden olan serbest yüzen dev sağ atriyal trombüs
Pulmonary thromboembolism caused by a giant free-floating right atrial thrombus
Gürkan Acar, Sedat Köroğlu, Abdullah Sökmen, Cemal Tuncer
PMID: 18497560  Sayfa 131

11.
Angina pektorisli bir olguda sol koroner arterler ile sol ventrikül arasında mikrofistüller
Multiple fistulae between the left coronary arteries and left ventricle in a patient with angina pectoris
İbrahim Halil Kurt
PMID: 18497561  Sayfa 132

12.
2007 yılı üst düzey kardiyoloji makalelerimizle ilgili yayınlanmış dökümdeki eksikliklerin duyurulması
Altan Onat
Sayfa 133
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
13.
Kardiyoloji Forumu: İyi bir doktor olmak!
Being a good doctor
MUTLU VURAL
Sayfalar 134 - 135

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
14.
Uzman Yanıtları
Answers of specialist
Serdar Küçükoğlu, Nevrez Koylan, Sema Akalın
Sayfalar 136 - 138
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 139
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale