TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 33 (3)
Cilt: 33  Sayı: 3 - Nisan 2005
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Çocukluk yaş grubunda infektif endokarditlerin değerlendirmesi: 11 yıllık deneyimin sunumu
Evaluation of pediatric patients with infective endocarditis: an 11-year experience
Şamil Hızlı, Arman Bilgiç
Sayfalar 141 - 148

2.
Son dönem kalp yetersizliği nedeniyle kalp nakli bekleme listesine alınan hastalarda mortalite belirleyicileri
Indicators of mortality in patients who are placed on the heart transplant waiting list because of end-stage heart failure
Hamza Duygu, Mehdi Zoghi, Sanem Nalbantgil, Tahir Yağdı, Mustafa Akın, Mustafa Özbaran, İsa Durmaz
Sayfalar 149 - 154

3.
Obez kadınlarda hipertansiyonun kardiyopulmoner fonksiyonlar üzerine etkisi
The effect of hypertension on cardiopulmonary functions in obese women
Şennur Ünal Dayi, Zeynep Tartan, Hülya Kaşıkçıoğlu, Sait Terzi, Nurten Sayar, Hüseyin Uyarel, Tamer Akbulut, Alper Aydın, Muhammed Gündoğan, Neşe Çam
Sayfalar 155 - 160

OLGU
4.
Transtorasik ekokardiyografi ile saptanan bir koroner arter-pulmoner arter fistülü
Transthoracic echocardiographic detection of a coronary artery-pulmonary artery fistula
Turgut Karabağ, Bülent Altunkeser, Kurtuluş Özdemir, Fatih Koç
Sayfalar 161 - 163

5.
Sol ana koroner arterin kronik tam tıkanıklığı
Chronic total occlusion of the left main coronary artery
Doğan Erdoğan, Hakan Güllü, Mustafa Çalışkan, Haldun Müderrisoğlu
Sayfalar 164 - 166

6.
Kor triatriatum: Tanısı ekokardiyografi ile konan bir olgu
A case of cor triatriatum diagnosed by echocardiography
Mustafa Kösecik, Turgay Baz
Sayfalar 167 - 169

DERLEME
7.
Statin-fibrat kombinasyon tedavisi
Statin-fibrate combination therapy
Hüsniye Yüksel
Sayfalar 170 - 176

8.
Potasyum ve kalp hastalıkları arasındaki ilişki
The relationship between potassium and heart diseases
İhsan Dursun, Muharrem Arslandağ, Mahmut Şahin
Sayfalar 177 - 185

OLGU
9.
Koroner arteriyovenöz malformasyon ve koroner arter fistülü
Coronary arteriovenous malformation associated with a coronary artery fistula
Öykü Gülmez, Aylin Yıldırır, Haldun Müderrisoğlu, Ali Oto
Sayfa 186
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale