TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 31 (12)
Cilt: 31  Sayı: 12 - Aralık 2003
DIĞER YAZILAR
1.
Tkd Arşivi' nin 2003 Yılı Bir Geçiş Yılı Oldu
2003, a Year of Transition for the Archives of the TSC

Sayfalar 735 - 736
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Türk Kardiyoloji Derneği Atrial Fibrilasyon Tanı ve Tedavi Kılavuzu
TSC Guidelines on Diagnosis And Management of Atrial Fibrillation

Sayfalar 737 - 761
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
Tekharf 2003 Yılı Tarama Takibi: Ölüm ve Koroner Olaylara İlişkin Sonuçlar Şehirlilerde Mortalitenin Azaldığına İşaret
The Risk Factor Survey of 2003 in Western Turkey Indicates Trend to Declining Coronary Mortality and Urban Overall Mortality
Altan ONAT, Mehmet YAZICI, İbrahim SARI, Serdar TÜRKMEN, Bülent UZUNLAR, Hüseyin UYAREL, Mehmet ÖZMAY, Vedat SANSOY
Sayfalar 762 - 769

4.
Kalp Hızı Türbülansı Uzun QT Sendromunun iyi bir Öngördürücüsü Degil mi?
Heart Rate Turbulence Does Not Seem To Be A Good Predıctor in Long Qt Syndrome
Ersel ONRAT, Dayimi KAYA, Ataç ÇELİK, Mehmet MELEK, Kadir KERPETEN, Celal KİLİT, İrfan BARUTÇU, Ali Metin ESEN
Sayfalar 770 - 775

5.
Kardiyolojide Güncel Kök Hücre Uygulamaları
Applications of Stem Cell Implantation in Cardiology
Ayhan OLCAY, Yılmaz NİŞANCI, Murat SEZER, Önal ÖZSARUHAN
Sayfalar 776 - 780

6.
Radyokontrast İlişkili Nefropati
İbrahim BAŞARICI, Aytül BELGİ
Sayfalar 781 - 788

7.
Paget-Schrotter Sendromlu Bir Olgu: Nadir Bir Üst Ekstremite Ven Trombozu
A Case with Paget Shrotter Syndrome: A Rare Primary Upper Vein Thrombosis
Göksel ÇAGIRCI, Özcan ÖZDEMİR, Ayça BOYACI, Hatice ŞAŞMAZ, Emine KÜTÜK
Sayfalar 789 - 792

8.
Yazar Dizini
Author Index

Sayfalar 793 - 798
Makale Özeti | Tam Metin PDF

9.
Konu İndeksi
Subject Index

Sayfalar 799 - 802
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale