Tekharf 2003 Yılı Tarama Takibi: Ölüm ve Koroner Olaylara İlişkin Sonuçlar Şehirlilerde Mortalitenin Azaldığına İşaret [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(12): 762-769

Tekharf 2003 Yılı Tarama Takibi: Ölüm ve Koroner Olaylara İlişkin Sonuçlar Şehirlilerde Mortalitenin Azaldığına İşaret

Altan ONAT1, Mehmet YAZICI2, İbrahim SARI3, Serdar TÜRKMEN4, Bülent UZUNLAR3, Hüseyin UYAREL3, Mehmet ÖZMAY5, Vedat SANSOY5
1Türk Kardiyoloji Derneği;Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
2İ. Baysal Ü. Düzce Tıp Fakültesi
3S. Ersek Kalp Damar Cerrahisi Merkezi
4Gaziantep Ü. Tıp Fakültesi, İ.Ü
5Kardiyoloji Enstitüsü, İstanbul

TEKHARF Çalışmasının temelde Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde oturan kohortu, toplam ve koroner kalp hastalığı (KKH) mortalitesi ile yeni koroner olay prevalanslarını da değerlendirmek amacıyla, 27 ay aradan sonra 2003 yılı Ağustos ayında tarandı. Ölüm konusunda 1. derece akraba ve/veya sağlık ocağı personelinden bilgi alındı; yaşayanlarda bilgi edinmekten başka, fizik muayene ve 12-derivasyonlu EKG kaydı yapıldı. Yeni koroner olay tanımına, son taramadan beri gelişen fatal ve fatal olmayan miyokard infarktüsü, yeni stabil angina ve/veya miyokard iskemisi girdi. 758’i erkek, 802’si kadın olmak üzere, 1560 kişilik örneklemden 1028’i muayene edildi, 422 kişi hakkında bilgi edinildi ve 18 erkek ile 13 kadının öldüğü belirlendi. Yaklaşık 2965 kişi-yılı süreli takip sağlandı. Ölenlerden 11’i KKH kökenli sayıldı. Bu taramada yıllık tüm ölüm oranı bin erişkinde 10.5, koroner mortalite binde 3.7 düzeyindeydi. Kırkbeş ila 74 yaş kesiminde toplam mortalite binde 13.4, KKH ölüm prevalansı binde 4.2 olarak hesaplandı. Toplam 27,5 yeni fatal ve fatal olmayan koroner olay, yıllık binde 10.6 erişkine karşılık geldi. Taramada ayrıca 11 yerleşim biriminden rastgele yöntemle 38 ile 69 yaşları arasındaki 200 erkek ve kadın yeni olarak kohorta dahil edildi. Son üç takip taramasında, toplam yeni koroner olaylar değilse de, 45-74 yaş kesiminde tüm ölümler ile koroner kökenli ölümler azalma eğilimi sergiledi: koroner mortalite bin kişi-yılında 4.95’e, toplam ölümler bin kişi-yılında 12.0’ye geriledi. Ölümlerdeki gerileme eğilimi özellikle kentsel kesimde yoğunlaştı.

Anahtar Kelimeler: Koroner hastalık prevalansı, koroner mortalite, TEKHARF çalışması, Türk yetişkinleri

The Risk Factor Survey of 2003 in Western Turkey Indicates Trend to Declining Coronary Mortality and Urban Overall Mortality

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Altan ONAT, Mehmet YAZICI, İbrahim SARI, Serdar TÜRKMEN, Bülent UZUNLAR, Hüseyin UYAREL, Mehmet ÖZMAY, Vedat SANSOY. The Risk Factor Survey of 2003 in Western Turkey Indicates Trend to Declining Coronary Mortality and Urban Overall Mortality. Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(12): 762-769
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale