TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 29 (8)
Cilt: 29  Sayı: 8 - Ağustos 2001
1.
İngilizce Özetler
Summaries of Articles

Sayfalar 460 - 464
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Aort Kapak Hastalığında Pulmoner Otogreft (Ross Operasyonu) ve Perikardiyal Yaka Tekniği
Pulmonary Autograft (Ross) Operation for Aortic Valve Disease and Pericardial Collar Technique
Tayyar SARIOĞLU, Ersin EREK, Barbaros KINOĞLU, Ece SALİHOĞLU, Ahmet ŞAŞMAZEL, Ayşe SARIOĞLU, Nerime SOYBİR
Sayfalar 465 - 470

3.
TROMBOLİTİK TEDAViNİN DiSTAL KORONER MİKROSİRKÜLASYONA ETKİSİ
Effects of Thrombolytic Therapy on Distal Coronary Microvasculature: A Study Based on Coronary Pressure Measurements
Murat SEZER, Yılmaz NİŞANCI, Ercüment YILMAZ, Fehmi MERCANOĞLU, Berrin UMMAN, Önal ÖZSARUHAN
Sayfalar 471 - 475

4.
Unstable Angina Pektoriste C-Reaktif Protein, İnterleukin-6 ve Aktive T Lenfosit Düzeyleri ve İskemi ile İlişkisi
Levels of C-Reactive Protein, Interleukin-6 and Activated T Lymphocyte in Patients with Unstable Angina Pectoris and Their Relation with Ischemia
Önder KIRIMLI, Sema GÜNERİ, Bülent ÜNDAR, Y.Özer BADAK, Y.Özgür ASLAN, Bahri AKDENİZ, Murat ÖZDAMAR, Ümit TEKİN, Ayten YAZLAR
Sayfalar 476 - 480

5.
BAŞARILI KARDİYOVERSİYONU ÖNGÖRMEDE İBÜTİLİD VE PROKAİNAMİD VERİLMESİNİ TAKiBEN ATRİAL FİBRİLASYON İNTERVALLERİNİN "FOURIER" TRANSFORMASYONU ANALİZİ
Fourier Transformation Analysis of Atrial Fibrillation Intervals Following Ibutilide and Procainamide to Predict Successful Cardioversion
Ata KIRILMAZ, Kürşad ERİNÇ, Fethi KILIÇARSLAN, Ertan DEMİRTAŞ
Sayfalar 481 - 487

6.
Kronik Sigara İçen Koroner Arter Hastalarında Agonistlerle İndüklenmiş İn-vitro Trombosit Agregasyon Yanıtı
In Vitro Response of Platelet Aggregation Induced by Agonists in Chronic Smoking Coronary Artery Patients
Abdi SAĞCAN, S. Bedii OMAY, Mustafa AKIN
Sayfalar 488 - 492

7.
Yetişkinlerimizde Sigara İçiminin Sıklığı, HDL ile İlişkisi ve Koroner Olaylara Etkisi
Prevalence, Relationship to HDL and Impact on Coronary Events of Smoking in Turkish Adults
Altan ONAT, Ömer BAŞAR, Burak ERER, Köksal CEYHAN, Beytullah YILDIRIM, İbrahim KELEŞ, Ali ÇETİNKAYA, Vedat SANSOY
Sayfalar 493 - 498

8.
Romatizmal Mitral Kapak Hastalarında Renkli M-mod Doppler Ekokardiyografi ile Pulmoner Arter Basıncının Değerlendirmesi
Pulmonary Artery Pressure Measurement in Patients with Rheumatic Mitral Valve Disease by Using Color M-mode Doppler Echocardiography
Bülent MUTLU, Muzaffer DEĞERTEKİN, Cem ERMEYDAN, Kenan SÖNMEZ, Nuri KURTOĞLU, Elif EROĞLU, Yılmaz CİNGÖZBOY, Yelda BAŞARAN, Fikret TURAN
Sayfalar 499 - 505

9.
Unstable Angina Pektoris Olgularında Kadın Cinsiyetinin Klinik Özellikleri ve Prognostik Önemi
Clinical Characteristics and Prognostic Importance of Female Gender in Unstable Angina Pectoris
Seçkin PEHLİVANOĞLU, Ahmet YILDIZ, Alev ARATÖZKAN, Sait DOĞAN, Cennet ERBAŞ, Rasim ENAR
Sayfalar 506 - 512

10.
Kardiyovasküler Tıp Alanındaki Üst Düzey Makale Sayısı 2000 Yılında Duraklamada
Turkish International Publications in Cardiovascular Medicine Numerically Stabilized in Year 2000
Altan ONAT
Sayfalar 513 - 522

11.
Marfan Sendrom'lu Kız Kardeşlerde Torasik ve Torakoabdominal Anevrizma
Thoracic and Thoracoabdominal Aneurysm in Sisters with Marfan Syndrome: A Case Report
Yusuf KALKO, Vural ÖZCAN, Ufuk ALPAGUT, Faruk HÖKENEK, Murat BAŞARAN, Emin TİRELİ, Enver DAYIOĞLU, Aydın KARGI
Sayfalar 523 - 527

12.
Editöre Mektup[Toplumumuzda HDL'ye Bağlı Apo C-III Düzeyleri Üzerine]
Letters to Editor
Altan Onat, Gülay Hergenç, Vedat Sansoy
Sayfa 528
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale