TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 28 (4)
Cilt: 28  Sayı: 4 - Nisan 2000
1.
İngilizce Özetler
Summaries of Articles

Sayfalar 206 - 209
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Diyastolik Basınç, Bel-kalça Oranı ve Kanda Glukoz ile Kolesterolün Bağımsız Etmeni Bulunan Fiziksel Etkinlik, Türk Erişkinlerinde Son 8 Yılda Fark Sergilemedi
Physical Activity, Levels Unchanged Past 8 Years in Turkish Adults, Prove to be an Independent Determinant of Diastolic Pressure, Waist-to-hip Ratio, Blood Glucose and Cholesterol
Altan ONAT, Ali ÇETİNKAYA, İbrahim KELEŞ, Beytullah YILDIRIM, Ömer UYSAL, Vedat SANSOY
Sayfalar 210 - 215

3.
Koroner Arter Hastalarında Sekonder Korumanın Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Assessment of the Efficacy of Secondary Prevention in Patients with Coronary Artery Disease
Ruken Arık DJANMOHAMMEDİ, Vedat SANSOY, Zerrin YİĞİT, Tevfik GÜRMEN, Murat GÜLBARAN, Servet ÖZTÜRK, Deniz GÜZELSOY
Sayfalar 216 - 224

4.
Mitral Paravalvüler Kaçaklarda Hemoliz Varlığı ve Transözofajiyal Ekokardiyografik Akım Özellikleriyle İlişkisi
Multiplane Transesophageal Echocardiographic Characteristics of Mitral Paraprosthetic Regurgitation and its Association with Hemolysis
Bengi YAYMACI, Birol SAY, Yelda BAŞARAN, Mustafa Cem Hakan, Kaan KIRALİ, Cevat YAKUT
Sayfalar 225 - 229

5.
Selenyum ve Kalp Hastalıkları ile İlişkisi
Selenium and its Relation with Heart Disease
Elmas ORAK, Refiye YANARDAĞ, Hacı ORAK
Sayfalar 230 - 238

6.
Pasif Sigara İçiminin Kardiyak Etkileri
Cardiac Effects of Passive Smoking
Emrullah BAŞAR
Sayfalar 239 - 244

7.
Kalp Hastalığı ve Ritm Bozukluğu Olan Çocuklarda Fizik Aktivite Konusunda Öneriler
Recommendations for Physical Activity in Children with Heart Disease and Dysrhythmias
Ayşe Güler Eroğlu
Sayfalar 245 - 253

8.
Pulmoner Tromboembolizm Tanısında Ekokardiyografi
Echocardiography in Evaluation of Pulmonary Thromboembolism
Y.Bülent GÖRENEK, Y.Yüksel ÇAVUŞOĞLU, Necmi ATA
Sayfalar 254 - 261

OLGU
9.
Duktus Arteriozus Açıklığının Transkateter Yolla Tam Oklüzyonundan Sonra Streptokinaza Bağlı Gelişen Mekanik Hemoliz
Severe Mechanic Hemolysis After Complete Coil Occlusion of Patent Ductus Arteriosus Due to Streptokinase Treatment
Ümrah AYDOĞAN, Türkan ERTUĞRUL, Emel TORUN, Hakan GEMİCİ, Talat CANTEZ
Sayfalar 262 - 265

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale