TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 25 (9)
Cilt: 25  Sayı: 9 - Aralık 1997
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 514 - 516
Makale Özeti

2.
Editörden
Editorial

Sayfalar 517 - 519
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
Marmara Bölgesi Halkında HDL-Kolesterol ile Fibrinojen Düzeyleri ve Bazı Etkenlerle İlişkileri
Investigations HDL-Cholesterol and Fibrinogen Levels and Associations with Some Risk Factors in the Population of the Marmara Region
Altan ONAT, M.Akif BÜYÜKBEŞE, Ertan URAL, İbrahim KELEŞ, Dilek URAL, Erdal İNCE, Birol KURBAN, Vedat SANSOY
Sayfalar 520 - 525

4.
Trombositten Zengin İntraoperatif Plazmaferezin Koroner Bypass Cerrahisinde Homolog Kan Kullanımı Üzerine Etkisi
Effect of Platelet-rich Intraoperative Plasmapheresis on the Need for Homologous Blood Use in Coronary Bypass Surgery
Op.Hasan KARABULUT, Op.Ahmet KORUKÇU, Op.Hakan GERÇEKOĞLU, Op.Remzi TOSUN, Onur SOKULLU, Mehtap ŞİŞMAN, Mahmut AKYILDIZ, Hüseyin SOYDEMİR, Özkan KANTARCI, Op.Hüseyin TOKLU, Besim YİĞİTER
Sayfalar 526 - 531

5.
Açık Kalp Ameliyatları Sırasında Oluşan İntrakardiyak Havanın İntraoperatif Transözofajiyal Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi
Intracardiac Air Formed During Open Heart Surgery Evaluated by Intraoperative Transesophageal Echocardiography
Mete HIDIROĞLU, Mehmet BAYRAKTAROĞLU, Bio.Özlem CEMRİ, Bio.Melahat TOKER, Ergun SALMAN, Ertan YÜCEL
Sayfalar 532 - 536

6.
Marfan Sendromlu Dokuz Çocukta ve Üç Ebeveynde Ekokardiyografik Bulgular
Echocardiographic Findings in Nine Children and Three Grown-up Relatives with Marfan Syndrome
Ümit Bilge SAMANLI, Ayşe SARIOĞLU
Sayfalar 537 - 544

7.
Treadmill Egzersiz Testinte Gelişen Ventrikül Aritmilerinin Yakın Dönemde Miyokard İnfarktüsü Geçirmiş Hastalarda Miyokard Canlılığı ile İlişkisi
Relation of Exercise-induced Ventricular Arrhythmias to Myocardial Viability in Recent Q-wave Myocardial Infarction
Ayşe Emre PINARLI, Metin GÜRSÜRER, Mehmet AKSOY, Dursun ÜNAL, Turgut SİBER, Birsen ERSEK
Sayfalar 545 - 551

8.
Mitral Stenozlu Hastalarda Perkütan Mitral Balon Valvotomi Öncesinde ve Sonrasında Sol Atriyal Apendiks Akımlarının İncelenmesi
Assessment of Left Atrial Appendage Flows Before and After Percutaneous mitral Balloon Valvotomy in Patients With Mitral Stenosis
Ayşen HELVACI, Mehmet MERİÇ, Nevres KOYLAN, Faruk ERZENGİN, Taner GÖREN, Sabahattin UMMAN, Kemalettin BÜYÜKÖZTÜRK, Güngör ERTEM
Sayfalar 552 - 557

9.
Derleme Miyokard Canlılığı ve Perfüzyon Sintigrafisi
Review Myocardial Viability and Perfusion Scintigraphy
A.Tayyar AKBUNAR, Eray ALPER
Sayfalar 558 - 565

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale