Açık Kalp Ameliyatları Sırasında Oluşan İntrakardiyak Havanın İntraoperatif Transözofajiyal Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(9): 532-536

Açık Kalp Ameliyatları Sırasında Oluşan İntrakardiyak Havanın İntraoperatif Transözofajiyal Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi

Mete HIDIROĞLU1, Mehmet BAYRAKTAROĞLU1, Bio.Özlem CEMRİ2, Bio.Melahat TOKER2, Ergun SALMAN2, Ertan YÜCEL2
1S.S.K. Ankara ihtisas Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Kliniği
2S.S.K. Ankara Eğitim Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Kliniği

İki boyutlu intraoperatif transözofajiyal ekokardiyografi (İTEE) kullanılarak açık kalp ameliyatlarında intrakardiyak havanın görülme oranı, lokalizasyonu, İTEE'nin hava çıkarma işlemlerine rehberliği, kardiyopulmoner bypass ile oluşabilen mikrokabarcıklar incelendi. Bunun için elektif kalp ameliyatı planlanan 20 olgu iki gruba ayrıldı. Grup 1: Mitral ve/veya aort kapak ameliyatı olan 10 olgudan, grup 2: Kardiyopulmoner "bypass" ile koroner "bypass" ameliyatı olan 10 olgudan oluşturuldu. Aort kross klempi kaldırıldıktan sonra grup 1'deki olguların tümünde (% 100), grup 2'deki hastaların yarısında (% 50) intrakardiyak hava kabarcıkları tesbit edildi. Grup 1'deki hastaların büyük coğunluğunda (% 70) havanın pulmoner venlerden kaynaklandığı İTEE ile gösterildi. İTEE rehberliğinde yapılan hava çıkarma çalışmalarında çok yoğun hava kabarcıklarının tamamı yok edilemedi. Fakat hava kabarcıklarının yoğunluğunda azalma sağlandı. Dikkatlice yapılmış standart hava çıkarma yöntemleri, pulmoner venlerde tutulmuş hava kabarcıklarının tamamen tahliyesini sağlayamamıştır. Hastalarda postoperatif nörolojik komplikasyon gözlemlenmemiştir. Hava çıkarma prosedürleri boyunca İTEE kullanımı intrakardiyak hava sorunlarına karşı dikkati arttıracak ve hava embolizmini önlemeye katkıda bulunacaktır.

Anahtar Kelimeler: İntraoperatif transözofajiyal ekokardiyografi, kardiyopulmoner bypass, hava embolisi

Intracardiac Air Formed During Open Heart Surgery Evaluated by Intraoperative Transesophageal Echocardiography

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mete HIDIROĞLU, Mehmet BAYRAKTAROĞLU, Bio.Özlem CEMRİ, Bio.Melahat TOKER, Ergun SALMAN, Ertan YÜCEL. Intracardiac Air Formed During Open Heart Surgery Evaluated by Intraoperative Transesophageal Echocardiography. Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(9): 532-536
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale