Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 48 (5)
Cilt: 48  Sayı: 5 - Temmuz 2020
EDITÖRYAL YORUM
1.
Global kronik böbrek hastalığı yükü ve Türk kalp yetersizliği hastalarında böbrek fonksiyonlarında azalma
Global burden of chronic kidney disease and decreased kidney function in Turkish heart failure patients
Guliz Kozdag Gold
PMID: 32633268  doi: 10.5543/tkda.2020.80303  Sayfalar 451 - 453
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

ARAŞTIRMA
2.
Evre 3 ve 4 kronik böbrek yetersizliğinde NT-proBNP düzeyi ve uzun dönem takipte mortalite: HAPPY çalışması alt grup analizi
NT-proBNP level in stage 3-4 chronic kidney disease and mortality in long-term follow-up: HAPPY study subgroup analysis
Mustafa Aytek Şimşek, Muzaffer Değertekin, Ayça Türer Cabbar, Burak Hünük, Serkan Aktürk, Siyar Erdoğmuş, Bülent Mutlu, Ömer Kozan
PMID: 32633264  doi: 10.5543/tkda.2020.57746  Sayfalar 454 - 460

3.
APOA5 -1131T>C polimorfizminin koroner arter hastalarında obezite ile ilişkisi
Association of APOA5-1131T>C polymorphism with obesity in coronary artery disease
Neslihan Çoban, Aybike Sena Özuynuk, Aycan Fahri Erkan, Berkay Ekici, Maide Kaşit, Nihan Erginel Ünaltuna
PMID: 32633266  doi: 10.5543/tkda.2020.62874  Sayfalar 461 - 471

4.
Role of polymorphisms of the endothelial nitric oxide synthase gene in predicting slow-flow phenomenon after primary percutaneous coronary intervention
Reza Kiani, Sanam Alilou, Shirin Rafatnia, Yasaman Taslimi, Sima Habibzadeh, Safoora Gharibzadeh, Ata Firouzi, Shahin Rahim, Ali Zahedmehr, Farzaneh Mehrvarz, Mehrdad Moghadam Ahari, Parham Sadeghipour
PMID: 32633262  doi: 10.5543/tkda.2020.53849  Sayfalar 472 - 483

5.
Periferik arter hastalığı oluşumunda genetik polimorfizmin ve diabetes mellitusun etkisi
The effects of genetic polymorphisms and diabetes mellitus on the development of peripheral artery disease
Zafer Yalım, Serap Tutgun Onrat, Sümeyra Alan, Mustafa Aldemir, Alaettin Avşar, İsmet Doğan, Ersel Onrat
PMID: 32633259  doi: 10.5543/tkda.2020.15686  Sayfalar 484 - 493

6.
Algılanmış stres seviyesi ST-segment yükselmeli miyokart enfarktüsü hastalarında koroner arter hastalığı yaygınlığı ile ilişkilidir
Perceived stress level is associated with coronary artery disease severity in patients with ST-segment elevation myocardial infarction
Serkan Kahraman, Fatma Cam Kahraman, Hicaz Zencirkiran Agus, Ali Kemal Kalkan, Fatih Uzun, Muammer Karakayalı, Mehmet Altunova, Samet Sevinç, Ali Rıza Demir, Emre Yılmaz, Mehmet Ertürk
PMID: 32633260  doi: 10.5543/tkda.2020.30020  Sayfalar 494 - 503

7.
Çocuk yoğun bakım ünitesinde kardiyak cerrahi sonrası hastaların değerlendirilmesinde kullanılan düşük kardiyak debi sendromu skorlaması
Low cardiac output syndrome score to evaluate postoperative cardiac surgery patients in a pediatric intensive care unit
Nagehan Aslan, Dinçer Yıldızdaş, Uğur Göçen, Sevcan Erdem, Fadli Demir, Ahmet Yontem, Özden Özgür Horoz, Yaşar Sertdemir
PMID: 32633258  doi: 10.5543/tkda.2020.13844  Sayfalar 504 - 513

DERLEME
8.
Transtiretin kardiyak amiloidozda kardiyak sintigrafi odaklı tanısal süreç
Cardiac scintigraphy-centered diagnostic process in transthyretin cardiac amyloidosis
Ilknur Ak Sivrikoz, Yüksel Çavuşoğlu
PMID: 32633270  doi: 10.5543/tkda.2020.90914  Sayfalar 514 - 521

NASIL YAPALIM?
9.
Kardiyak implante edilebilir elektronik cihaz enfeksiyonları nasıl önlenmeli?
How to prevent cardiac implantable electronic device infections?
Yalçın Velibey, Mutlu Şeyda Öcalmaz
PMID: 32633267  doi: 10.5543/tkda.2020.79829  Sayfalar 522 - 530
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU BILDIRISI
10.
Aynı kardiyovasküler sonlanıma sahip ailevi hiperkolesterolemi ve yüksek lipoprotein (a) düzeyi olan tek yumurta ikizleri: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Monozygotic twins with familial hypercholesterolemia and high lipoprotein(a) levels leading to identical cardiovascular outcomes: Case report and review of the literature
Meral Kayıkçıoğlu, Hakan Gökalp Uzun, Aslı Tetik Vardarlı, Lale Tokgözoğlu
PMID: 32633265  doi: 10.5543/tkda.2020.62185  Sayfalar 531 - 538

11.
Eşzamanlı obstrüktif aortik ve mitral prostetik kapak trombozları tanısında farklı görüntüleme yöntemlerinin tamamlayıcı rolü
Complementary role of different imaging modalities in the diagnosis of concurrent obstructive aortic and mitral prosthetic valve thrombosis
Ahmet Güner, Mehmet Aytürk, Semih Kalkan, Abdülkadir Uslu, Mehmet Özkan
PMID: 32633263  doi: 10.5543/tkda.2019.55013  Sayfalar 539 - 544

12.
Sol ventrikül destek cihazı kaynaklı aort yetersizliğinin transkateterik aort kapak replasmanı tedavisi sonrası gelişen akut ciddi sağ kalp yetersizliği
Development of acute severe right heart failure after transcatheter aortic valve implantation in patient with left ventricle assist device-acquired aortic regurgitation
Zübeyde Bayram, Cem Doğan, Emre Gürcü, Cihangir Kaymaz, Nihal Özdemir
PMID: 32633261  doi: 10.5543/tkda.2020.39132  Sayfalar 545 - 551

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
13.
His hüzmesi uyarımı için triküspit kapak anulusunun görüntülenmesi sonrası elektrogram kılavuzluğunda haritalama
Electrogram-guided mapping after visualization of the tricuspid valve annulus for His bundle pacing
Serdar Bozyel, Kivanc Yalin, Tumer Erdem Guler, Tolga Aksu
PMID: 32633257  doi: 10.5543/tkda.2020.07755  Sayfa 552
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

14.
St. Jude medikal mitral sığır biyoprotez kapağın 27 yıllık dayanıklılığı
Twenty-seven-year durability of St. Jude Medical Biocor bovine bioprosthesis in mitral position
Semih Kalkan, Ahmet Güner, Emrah Bayam, Macit Kalcik, Mehmet Ozkan
PMID: 32633269  doi: 10.5543/tkda.2020.91954  Sayfa 553
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

DIĞER YAZILAR
15.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 554
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale