Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 48 (4)
Cilt: 48  Sayı: 4 - Haziran 2020
EDITÖRYAL YORUM
1.
The long-term safety and efficacy of fibrates in patients with hypertriglyceridemia: Real-life data from a lipid clinic cohort
Alberto Zambon
PMID: 32519990  doi: 10.5543/tkda.2020.99382  Sayfalar 357 - 358
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

ARAŞTIRMA
2.
Uzun dönem fibrat tedavisi alan hipertrigliseridemi hastalarında kümülatif HDL-dışı kolesterol yükü: Bir lipit klinik kohortunun gerçek hayat verileri
Cumulative non-HDL-cholesterol burden in patients with hypertriglyceridemia receiving long-term fibrate therapy: Real life data from a lipid clinic cohort
Meral Kayıkçıoğlu, Shafa Shahbazova, Firdovsi İbrahimov, Levent Hürkan Can
PMID: 32519982  doi: 10.5543/tkda.2019.25169  Sayfalar 359 - 367

3.
Koroner arter ektazisinde trombofilik gen mutasyon analizi
Analysis of thrombophilic gene mutations in coronary artery ectasia
Zafer Yalım, Serap Tutgun Onrat, Sadık Volkan Emren, İbrahim Etem Dural, Alaettin Avşar, Ersel Onrat
PMID: 32525847  doi: 10.5543/tkda.2019.99789  Sayfalar 368 - 373

4.
Canlı vericili karaciğer nakli cerrahisi sonrası N-terminal pro-beyin natriüretik peptit düzeyleri hastane içi mortaliteyi öngördürmektedir
Post-operative N-terminal pro-brain natriuretic peptide predicts in-hospital mortality after living donor liver transplantation
İsmail Polat Canbolat, Cansu Akdeniz, Oya Ferah, Yaman Tokat
PMID: 32519985  doi: 10.5543/tkda.2020.42637  Sayfalar 374 - 379

5.
The “right way” to the left chamber in non-severe COPD: Echocardiographic predictors for stress-induced left ventricular diastolic dysfunction
Radostina Cherneva, Stefan Denchev, Zheyna Cherneva
PMID: 32519989  doi: 10.5543/tkda.2020.89238  Sayfalar 380 - 391

6.
Prognostik nutrisyonel indeks enfektif endokardit hastalarında mortaliteyi öngördürür
Prognostic nutritional index predicts mortality in infective endocarditis
Serkan Kahraman, Hicaz Zencirkıran Aguş, Ali Kemal Kalkan, Fatih Uzun, Mehmet Ertürk, Mehmet Emin Kalkan, Mustafa Yıldız
PMID: 32519983  doi: 10.5543/tkda.2020.25899  Sayfalar 392 - 402

7.
Çocuklarda transkateter atrial septal defekt kapatılmasının sol kalp fonksiyonları üzerine etkisi
The effect of transcatheter atrial septal defect closure on left heart function in pediatric patients
Ayşe Sülü, Derya Aydın Şahin, Osman Başpınar, Murat Sucu
PMID: 32519981  doi: 10.5543/tkda.2020.23793  Sayfalar 403 - 409

8.
COVID-19 (Sars-cov 2/Koronavirüs-19) tedavisinde klinikte kullanılan geleneksel Çin tıbbı bitkileri ve kardiyovasküler sisteme etkileri
Traditional Chinese medicine practices used in COVID-19 (Sars-cov 2/Coronavirus-19) treatment in clinic and their effects on the cardiovascular system
Emine Akalın, Miraç Ekici, Zinar Alan, Elif Özbir Elevli, Aysenur Yaman Bucak, Nuerbiye Aobuliaikemu, Ali Yağız Üresin
PMID: 32519978  doi: 10.5543/tkda.2020.03374  Sayfalar 410 - 424

NASIL YAPALIM?
9.
Kardiyak ritim düzensizliği olan hastalarda ekokardiyografik inceleme sırasında nelere dikkat edilmeli?
Which factors should be taken into account during an echocardiographic examination of patients with cardiac arrhythmias?
Yalçın Velibey
PMID: 32519988  doi: 10.5543/tkda.2020.74009  Sayfalar 425 - 433
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU BILDIRISI
10.
Gizli tip 1 konjenital uzun QT sendromunda epinefrin provokasyon testinin önemi
The importance of the epinephrine provocation test for the hidden type-1 congenital long QT syndrome
Adem Atici, Ramazan Asoğlu, Hasan Ali Barman, Irfan Sahin
PMID: 32519984  doi: 10.5543/tkda.2020.40480  Sayfalar 434 - 438

11.
Karbon monoksit zehirlenmesinden kaynaklanan ST-yükselmesiz miyokart enfarktüsü
Non-ST segment elevation myocardial infarction induced by carbon monoxide poisoning
Gamze Küçükosman, Bengü Gülhan Aydın, Hilal Ayoğlu
PMID: 32519987  doi: 10.5543/tkda.2019.60044  Sayfalar 439 - 442

12.
Transkateter aort kapak değişimi ve mitral kapak kapak içi prosedürü sonrasında derin bradikardi hastalarında başarılı kablosuz kalp pili uygulaması
Successful leadless pacemaker implantation in a patient with profound bradycardia following transcatheter aortic valve replacement and mitral valve-in-valve procedure
Enes Elvin Gul, Yumna B Haseeb, Sohaib Haseeb, Reda Abuelatta, Osama Al Amoudi
PMID: 32519986  doi: 10.5543/tkda.2020.46635  Sayfalar 443 - 446

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
13.
Protez kapak endokardit komplikasyonunun değerlendirilmesinde multimodal görüntülemenin artan değeri
Incremental value of multimodal imaging in the evaluation of complicated prosthetic valve endocarditis
Ahmet Güner, Alkım Ateşli, Hicaz Zencirkıran Aguş, Ekrem Güler, Gamze Babür Güler
PMID: 32519980  doi: 10.5543/tkda.2020.17676  Sayfa 447
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin | Video

14.
A ventricular septal defect with a continuous left-to-right shunt mimicking a ruptured sinus of Valsalva aneurysm
Ali Hosseinsabet, Khalil Forozannia
PMID: 32519979  doi: 10.5543/tkda.2020.04688  Sayfa 448
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin | Video

DIĞER YAZILAR
15.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 449
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale