ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 45 (4)
Cilt: 45  Sayı: 4 - Haziran 2017
EDITÖRYAL YORUM
1.
İnfektif endokarditin tedavisinde daptomisin: Ne zaman kullanalım?
Daptomycin for the treatment of infective endocarditis: When do we use it?
Serap Şimşek Yavuz
PMID: 28595198  doi: 10.5543/tkda.2017.79168  Sayfalar 303 - 307

2.
Koroner kollateral dolaşımı ve ghrelin peptidi
Coronary collateral circulation and ghrelin peptide
Alp Burak Çatakoğlu
PMID: 28595199  doi: 10.5543/tkda.2017.01138  Sayfalar 308 - 309
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.
Sol taraflı endokarditte daptomisin: Tek merkez deneyimi
Daptomycin in left-sided endocarditis: A single center experience
Burak Açar, Yasemin Tezer Tekçe, Çağrı Yayla, Sefa Ünal, Ahmet Göktuğ Ertem, Bihter Şentürk, Sinan Aydoğdu
PMID: 28595200  doi: 10.5543/tkda.2017.60784  Sayfalar 310 - 315

4.
Kardiyoprotektif ve anjiyojenik bir biyobelirteç olan ghrelin düzeyi koroner kolateral gelişimini ve koroner aterosklerozun ciddiyetini öngördürebilir mi?
As cardioprotective and angiogenic biomarker, can ghrelin predict coronary collateral development and severity of coronary atherosclerosis?
Mehmet Kadri Akboğa, Gülten Taçoy, Canan Yılmaz Demirtaş, Sedat Türkoğlu, Bülent Boyacı, Atiye Çengel
PMID: 28595201  doi: 10.5543/tkda.2017.96169  Sayfalar 316 - 323

5.
Vitamin D is a predictor of ST segment resolution and infarct size following thrombolysis in patients with acute ST elevation myocardial infarction
Ahmad Separham, Bahram Sohrabi, Leili Pourafkari, Nazli Sepasi, Samad Ghaffari, Naser Aslanabadi, Nader D Nader
PMID: 28595202  doi: 10.5543/tkda.2017.17737  Sayfalar 324 - 332

6.
Otoimmün hepatit olan hastalarda ventrikül repolarizasyonu parametreleri
Parameters of ventricular repolarization in patients with autoimmune hepatitis
Burak Açar, Mahmut Yüksel, Çağrı Yayla, Özgür Kırbaş, Sefa Ünal, Ahmet Göktuğ Ertem, Koray Demirtaş, Mustafa Kaplan, Meral Akdoğan, Sabite Kaçar, Ertuğrul Kayaçetin, Sinan Aydoğdu
PMID: 28595203  doi: 10.5543/tkda.2017.57870  Sayfalar 333 - 338

7.
Nötrofil lenfosit oranı ve CHA2DS2-VASc risk puanlamasının perkütan mitral balon valvüloplastiye aday hastalardaki sol atriyal pıhtı ile ilişkisi
Association of neutrophil/lymphocyte ratio and CHA2DS2-VASc score with left atrial thrombus in patients who are candidates for percutaneous mitral balloon valvuloplasty
Orhan Maden, Kevser G Balci, Mustafa M Balci, Serdar Kuyumcu, Hatice Selçuk, Mehmet T Selçuk
PMID: 28595204  doi: 10.5543/tkda.2017.50475  Sayfalar 339 - 347

8.
Normal böbrek işlevi olan hipertansif hastalarda serum lipit parametreleri ile renal kare sayıları arasındaki ilişki
The relationship between serum lipid parameters and renal frame count in hypertensive patients with normal renal functions
Emrah Ipek, Mustafa Yolcu, Erkan Yıldırım
PMID: 28595205  doi: 10.5543/tkda.2017.05248  Sayfalar 348 - 354

OLGU BILDIRISI
9.
Nikel allerjisi olan hastada atriyal septal defektin kapama cihazı ile perkütan kapatılması
Transcatheter closure of atrial septal defect with atrial septal occluder in a patient with nickel allergy
Hasan Arı, Selma Arı, Ahmet Tütüncü, Alper Karakuş, Mehmet Melek
PMID: 28595206  doi: 10.5543/tkda.2016.23552  Sayfalar 355 - 357

10.
Akut koroner sendrom olarak karşılaşılan eozinofilik miyokarditli olgu
Eosinophilic myocarditis presenting as acute coronary syndrome
Evrim Şimşek, Filiz Özerkan Çakan, Mustafa Akın
PMID: 28595207  doi: 10.5543/tkda.2016.49392  Sayfalar 358 - 361

11.
Sentetik kanabinoid kullanımını takiben gelişen atriyum fibrilasyonu
Atrial fibrillation following synthetic cannabinoid abuse
Tolga Han Efe, Mehmet Ali Felekoglu, Tolga Çimen, Mehmet Doğan
PMID: 28595208  doi: 10.5543/tkda.2016.70367  Sayfalar 362 - 364

12.
Opere olmamış Stanford tip A aort diseksiyonunda en uzun süreli sağ kalım olgusu
Longest surviving case of unoperated Stanford type A aortic dissection
Mert İlker Hayıroğlu, Muhammed Keskin, Taha Keskin, Muhsin Nuh Aybay, Göksel Çinier
PMID: 28595209  doi: 10.5543/tkda.2016.45642  Sayfalar 365 - 368

13.
Kombine koroner arter baypas cerrahisi ve tiroidektominin perioperatif yönetimi
Perioperative management of combined coronary bypass surgery and thyroidectomy
Monish S Raut, Arun Maheshwari, Ganesh Shivnani
PMID: 28595210  doi: 10.5543/tkda.2016.33726  Sayfalar 369 - 372

14.
Down sendromlu pulmoner hipertansiyonu olan bir çocuk hastada geniş patent duktus arteriyozusun fenestrasyon uygulanmış muscular VSD occluder cihazı ile kapatılması
Closure of wide patent ductus arteriosus using a fenestrated muscular VSD occluder device in a pediatric patient with Down syndrome and pulmonary hypertension
Osman Güvenç, Murat Saygı, İbrahim Halil Demir, Ender Ödemiş
PMID: 28595211  doi: 10.5543/tkda.2016.38283  Sayfalar 373 - 376

DERLEME
15.
Data Sharing: A New Editorial Initiative of the International Committee of Medical Journal Editors. Implications for the Editors´ Network
Data Sharing: A New Editorial Initiative of the International Committee of Medical Journal Editors. Implications for the Editors´ Network
Fernando Alfonso, Karlen Adamyan, Jean- Yves Artigou, Michael Aschermann, Michael Boehm, Alfonso Buendia
PMID: 28595212  doi: 10.5543/tkda.2017.92725  Sayfalar 377 - 384

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
16.
Akut inferiyor ST yükselmeli miyokart infarktüsünde sağ koroner arterden aspire edilen uzun tek parça halindeki trombüs
Long and single-piece thrombus aspirated from right coronary artery in inferior ST-elevation myocardial infarction
Mustafa Topuz, Abdurrahman Yücel Çölkesen, Örsan Deniz Urgun
PMID: 28595213  doi: 10.5543/tkda.2016.58980  Sayfa 385
Makale Özeti |Tam Metin PDF

17.
Kalp cerrahisi sonrası tansiyon pnömotoraks varlığında sol diyaframın aşırı yer değişimi
Extreme left diaphragm displacement in the context of tension pneumothorax after cardiac surgery
María Elena Arnáiz García, Ana María Arnáiz García, Jose María González-santos, Javier López-rodríguez, Javier Arnáiz
PMID: 28595214  doi: 10.5543/tkda.2016.99328  Sayfa 386
Makale Özeti |Tam Metin PDF

18.
Ölümün kıyısından dönme anı: Senkop geçiren hastada Holter ECG kaydı
The moment of return from the edge of death: Holter ECG recording in a patient with syncope
Yalçın Velibey, Ahmet İlker Tekkeşin, Göksel Çinier, Özge Güzelburç, Ahmet Taha Alper
PMID: 28595215  doi: 10.5543/tkda.2016.90672  Sayfa 387
Makale Özeti |Tam Metin PDF

19.
Ventrikül kavitesine uzanan alışılmadik kitle: Apikal sol ventrikül lipomasi
Unusual protruding intracardiac mass: Lipoma of left ventricular apex
Semi Öztürk, Muhsin Kalyoncuoğlu, Mazlum Şahin, Gündüz Durmuş, Mehmet Can
PMID: 28595216  doi: 10.5543/tkda.2016.99566  Sayfa 388
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

DIĞER YAZILAR
20.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Ertan Ural
Sayfa 389
Makale Özeti |Tam Metin PDFJournal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi