Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 37 (3)
Cilt: 37  Ek: 3 - Mart 2009
DERLEME
1.
Türk Kardiyoloji Derneği Etik Kılavuzu - SUNUŞ

Sayfa 1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DAVETLI DERLEME
2.
Giriş: Etik ve Tıp

Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
3.
Hasta, Hasta Yakını ve Hekim İlişkileri

Sayfalar 3 - 14
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
Hekimler Arasındaki İlişkilerde Etik

Sayfalar 15 - 18
Makale Özeti | Tam Metin PDF

5.
Resmi ve Özel Sağlık Kuruluşlarının Hekim ve Hastalarla İlişkileri ve Kararlarında Etik

Sayfalar 19 - 22
Makale Özeti | Tam Metin PDF

6.
Yayın Etiği

Sayfalar 23 - 30
Makale Özeti | Tam Metin PDF

7.
Kardiyovasküler Profesyonellik ve Hekim-Sanayi İlişkisi

Sayfalar 31 - 32
Makale Özeti | Tam Metin PDF

8.
Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp ile İlişkilerde Etik

Sayfalar 33 - 35
Makale Özeti | Tam Metin PDF

9.
Medya ile İlişkilerde Etik

Sayfalar 36 - 40
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.
Tıbbi Deontoloji Tüzüğü

Sayfalar 41 - 45
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Hekimlik Meslek Etiği Kuralları

Sayfalar 46 - 50
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Türk Tabipleri Birliği, Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları Birinci Baskı, Haziran 2008, Ankara

Sayfalar 51 - 66
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale