Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Türk Tabipleri Birliği, Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları Birinci Baskı, Haziran 2008, Ankara [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(3): 51-66

Türk Tabipleri Birliği, Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları Birinci Baskı, Haziran 2008, Ankara


Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
. Türk Tabipleri Birliği, Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları Birinci Baskı, Haziran 2008, Ankara. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(3): 51-66
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale