Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Hasta, Hasta Yakını ve Hekim İlişkileri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(3): 3-14

Hasta, Hasta Yakını ve Hekim İlişkileri


Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
. Hasta, Hasta Yakını ve Hekim İlişkileri. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(3): 3-14
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale