TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 38 (1)
Cilt: 38  Ek: 1 - Mart 2010
DERLEME
1.
Bilimsel uzmanlık örgütleri için özet rapor
Bilimsel uzmanlık örgütleri için özet rapor
Kadınlar Ve Kalp Damar Hastalıkları Esc - Ehn Proje Ekibi
PMID: 21491709  Sayfalar 9 - 12
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Yasama ve yürütme organları ile yerel yönetimler için özet rapor ve öneriler
Yasama ve yürütme organları ile yerel yönetimler için özet rapor ve öneriler
Kadınlar Ve Kalp Damar Hastalıkları Esc - Ehn Proje Ekibi
PMID: 21491710  Sayfa 13
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
Araştırmacılar için özet rapor ve öneriler
Araştırmacılar için özet rapor ve öneriler
Kadınlar Ve Kalp Damar Hastalıkları Esc - Ehn Proje Ekibi
PMID: 21491711  Sayfalar 14 - 16
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
Kadınlarda kardiyovasküler risk faktörleri
Cardiovascular risk factors in women
Atiye Çengel
PMID: 21491712  Sayfalar 17 - 24

5.
Kadınlarda hipertansiyon
Hypertension in women
Selen Yurdakul, Saide Aytekin
PMID: 21491713  Sayfalar 25 - 31

6.
Postmenopozal hormon replasman (yerine koyma) tedavisi ve kardiyovasküler sistem
Postmenopausal hormone replacement therapy and cardiovascular system
Aylin Yıldırır
PMID: 21491714  Sayfalar 32 - 40

7.
Kadınlarda iskemik kalp hastalıkları
Ischemic heart disease in women
Meral Kayıkçıoğlu
PMID: 21491715  Sayfalar 41 - 49

8.
Kadınlarda koroner invaziv girişimler
Coronary invasive procedures in women
Sema Güneri, Ebru Özpelit
PMID: 21491716  Sayfalar 50 - 56

9.
Kadınlarda klinik çalışmaların değerlendirilmesi
Evaluation of clinical trials
Dilek Ural
PMID: 21491717  Sayfalar 57 - 64

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale