TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 32 (6)
Cilt: 32  Sayı: 6 - Eylül 2004
DERLEME
1.
Kollateral Dolaşım Varlığının Miyokard Canlılığı ve Revaskülarizasyon Sonrası Fonksiyonel İyileşmeye Etkisi
The Effect of Existence of Advanced Collateral Circulation on Myocardial Viability and Functional Recovery After Revascularization
Y.İbrahim BARAN, Sümeyye GÜLLÜLÜ, Bülent ÖZDEMİR, Aysel Aydın KADERLİ, Tunay ŞENTÜRK, Adem EKBUL, Ali AYDINLAR, Jale CORDAN
Sayfalar 335 - 343

2.
Türkiyedeki Hipertansiyon Hastalarının Risk Profillerinin Belirlenmesine Yönelik Geniş Ölçekli Bir Çalışma:I.C.E.B.E.R.G. Çalışması
Initial / İntensive Cardiovascular Examination Regarding Blood Pressure Levels:Evaluation of Risk Groups (ICEBERG 1-2)
Kemalettin BÜYÜKÖZTÜRK, Barış İLERİGELEN, Giray KABAKÇI, Nevres KOYLAN, Ömer KOZAN
Sayfalar 344 - 349

DERLEME
3.
Mitral Darlığı Olan Hastalarda Atriyal Fibrilasyon Gelişiminde C-Reaktif Proteinin Rolü
Role of C-Reactive Protein for Atrial Fibrillation in Patients with Mitral Stenosis
Bahar PİRAT, Bülent ÖZİN, Serpil EROĞLU, Aylin YILDIRIR, Haldun MÜDERRİSOĞLU
Sayfalar 350 - 355

4.
Kararsız Angina Pektorisli Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı ve Hastane İçi Sonuçlara Etkisi
Prevalance of the Metabolic Syndrome and Its Effect on Inhospital Outcomes in Patients With Unstable Angina Pectoris
Nazmiye ÇAKMAK, Mahmut ÇAKMAK, Ahmet AKYOL, Abdurrahman EKSİK, İzzet ERDİNLER, Ahmet Taha ALPER, Enis OĞUZ, Nurten SAYAR, Kadir GÜRKAN
Sayfalar 356 - 363

5.
Kardiyovasküler Kalsifikasyonlar ile Koroner Arter Hastalığı Arasındaki İlişki
Association of Cardiovascular Calcifications with Coronary Artery Disease
Adnan ABACI, Abdurrahman OGUZHAN, İbrahim ÖZDOGRU, Tarık SİRKECİ, Orhan ELÖNÜ, Ergun SEYFELİ, Burhanettin KIRANA TU KIRANATLI, Sibel SALUR, Ali Ergin ERGİN
Sayfalar 364 - 370

6.
Siklooksijenaz-2 İnhibitörleri Koroner Olay Riskini Artırıyorlar mı?
Do Cyclooxygenase-2 Inhibitors Raise Coronary Event Risk?
Murat GENÇBAY
Sayfalar 371 - 375

7.
Kalp Yetersizliğinde Resenkronizasyon Tedavisi
Resynchronization Therapy in Heart Failure
Y.Mehmet MELEK, Özlem Batukan ESEN, Ali Metin ESEN, İrfan BARUTÇU
Sayfalar 376 - 389

OLGU
8.
İzole Çift Orifisli Mitral Kapak Anomalisi
Double-Orifice Mitral Valve Anomaly
Oben DÖVEN, Y.Dilek ÇİÇEK, Mustafa YURTDAŞ, Y.Ahmet ÇAMSARI
Sayfalar 390 - 392

DERLEME
9.
Sol Koroner Küspis Valsalvasından Kaynaklanan Ventriküler Taşikardi
Ventricular Tachycardia Originating From the Valsalva Sinus of Left Coronary Cusp
Ata KIRILMAZ, Fethi KILIÇASLAN, Eralp ULUSOY, Kürşad ERİNÇ, Ergün DEMİRALP
Sayfalar 393 - 396

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale