ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
pdf
Türkiyedeki Hipertansiyon Hastalarının Risk Profillerinin Belirlenmesine Yönelik Geniş Ölçekli Bir Çalışma:I.C.E.B.E.R.G. Çalışması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2004; 32(6): 344-349

Türkiyedeki Hipertansiyon Hastalarının Risk Profillerinin Belirlenmesine Yönelik Geniş Ölçekli Bir Çalışma:I.C.E.B.E.R.G. Çalışması

Kemalettin BÜYÜKÖZTÜRK1, Barış İLERİGELEN2, Giray KABAKÇI3, Nevres KOYLAN1, Ömer KOZAN4
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dali, Ankara
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dali, İzmir

Hipertansiyonun, hastanın risk profili yönünden değerlendirilmesi ve uygun tedavi yaklaşımlarının belirlenmesi önem taşımaktadır. Bu çalışma, primer hipertansiyon risk gruplarının belirlenmesi amacıyla başlatılmıştır. Primer hipertansiyon hastalarının rutin tanı ve izlemi sırasında kullanılan tetkiklerin saptanması, primer hipertansiyon alt gruplarında hipertansiyonun derecelendirilmesi ikincil amaçlar arasında yer almaktadır. Önem taşıyan ikincil amaçlar arasında hedef organ hasarı varlığı, eşlik eden hastalık varlığı ve mikroalbüminüri sıklığının belirlenmesi de bulunmaktadır. Ayrıca, ikincil amaçlar arasında; saptanan klinik tedavi yaklaşımlarının halen geçerli olan tanı ve tedavi kılavuzları ile uyumu ve bu tedavi yaklaşımlarının doktor, kurum ve hasta özelliklerine göre tanımlanacak alt gruplar arasındaki farklarının incelenmesi de hedeflenmektedir. Primer hipertansiyon hastalarında rutin inceleme ile saptanamayan vasküler hasarın, ileri tetkiklerin yapılması ile saptanabileceğinin gösterilmesi de ikincil amaçlar arasında bulunmaktadır. Çalışmaya ileri tetkik olanakları bulunan tam teşekküllü hastanelerdeki 20 merkezden 1,000 hasta ve sağlık ocakları ile ileri tetkik olanağı bulunmayan hastanelerdeki 200 merkezden 10,000 hasta olmak üzere, toplam 220 merkez, 11,000 hasta dahil edilecektir. Çalışmaya Aralık 2003'te başlanmıştır. Halen 10,000 civarında hasta çalışmaya dahil edilmiştir. (Türk Kardiyol Dern Arş 2004; 32: 344-349 )

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, kardiyovasküler risk, Türk erişkinleri

Initial / İntensive Cardiovascular Examination Regarding Blood Pressure Levels:Evaluation of Risk Groups (ICEBERG 1-2)

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Kemalettin BÜYÜKÖZTÜRK, Barış İLERİGELEN, Giray KABAKÇI, Nevres KOYLAN, Ömer KOZAN. Initial / İntensive Cardiovascular Examination Regarding Blood Pressure Levels:Evaluation of Risk Groups (ICEBERG 1-2). Turk Kardiyol Dern Ars. 2004; 32(6): 344-349
Makale Dili: Türkçe


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi