TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 31 (9)
Cilt: 31  Sayı: 9 - Eylül 2003
1.
Başarılı Perkütan Koroner Girişimler Öncesi Beta-bloker Kullanımının İşlem Sonrası CK-MB Salınımına Etkisi
Effects of Prior Beta-Blocker Therapy on CK-MB Rise After Successful Percutaneous Coronary Interventions
İlyas Atar, Mehmet Emin Korkmaz, İnci Aslı Atar, Öykü Gülmez, Hüseyin Bozbaş, Alparslan Küçük, Bülent Özin, Aylin Yıldırır, Egemen Tayfun, Haldun Müderrisoğlu
Sayfalar 473 - 481

2.
Mitral Darlığı Olan Sinüs Ritmindeki Hastalarda Perkütan Mitral Balon Valvüloplasti Sonrası Erken Dönemde Atriyal Refrakterliğin Değerlendirilmesi
Atrial Refractoriness Early After Percutaneous Mitral Balloon Commissurotomy in Patients with Mitral Stenosis and Sinus Rhythm
Mustafa Soylu, Ahmet Duran Demir, Özcan Özdemir, Serkan Topaloğlu, Dursun Aras, Erdal Duru, Şule Korkmaz, Ali Şaşmaz
Sayfalar 482 - 488

3.
İnen Aort Anevrizma ve Diseksiyonlarında Endovasküler Stent Greft ile Tedavi
Treatment of Descending Thoracic Aortic Aneurysms and Dissections with Endovascular Stent-Grafts
Harun Arbatlı, Naci Yağan, Ergun Demirsoy, Murat Arpaz, Oğuz Yılmaz, Faruk Tükenmez, Deniz Şener, Fürüzan Numan, Bingür Sönmez
Sayfalar 489 - 497

4.
Koroner Bypass Cerrahisi Uygulanan Diabetik ve Non-Diabetik Hastalarda Orta Dönem Anjiyografik Sonuçların Karşılaştırılması
Comparison of Mid-term Angiographic Results in Diabetic and Non- diabetic Patients After Coronary Artery Bypass Grafting
Hilmi TOKMAKOĞLU, Bora FARSAK, Serdar GÜNAYDIN, Özer KANDEMİR, Cem YORGANCIOĞLU, Tevfik TEZCANER, Kaya SÜZER, Yaman ZORLUTUNA, Can ÖZER
Sayfalar 498 - 503

5.
Manyetik Rezonans Görüntüleme Tekniğinin İskemik Kalp Hastalığı Tanısı ve Güncel Klinik Uygulamadaki Yeri
Magnetic Resonance Imaging Technique in Evaluation of Myocardial Ischemia and Role in Routine Clinical Practice
Barış Diren, Ümit Belet
Sayfalar 516 - 525

6.
Akut Miyokard İnfarktüslü Bir Olguda Primer Perkütan Transluminal Koroner Girişim Uygulaması Sonrası Sialadenit Gelişmesi
Iodine-induced Sialadenitis After Primary Transluminal Coronary Intervention in a Patient with Acute Myocardial Infarction
İlyas Atar, Bülent Özin, Aylin Yıldırır, Haldun Müderrisoğlu
Sayfalar 526 - 528

7.
XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Bildiri Özetleri
19th National Congress of Cardiology Abstracts

Sayfalar 529 - 616

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale