TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 31 (8)
Cilt: 31  Sayı: 8 - Ağustos 2003
1.
Alkol İçiminin Prospektif İncelemede Risk Değişkenleri, Metabolik Sendrom ve Koroner Risk Üzerine Etkileri
Prospective Assessment of Influences of Alcohol Consumption on Risk Parameters, Metabolic Syndrome and Coronary Risk in Turkish Adults
Altan Onat, Gülay Hergenç, Mehmet Yazıcı, Hüseyin Uyarel, Bülent Uzunlar, Sadık Toprak, Vedat Sansoy
Sayfalar 417 - 425

2.
Ostiyum Sekundum Tipi Atriyal Septal Defektte Pulmoner Ven Akım Özellikleri
Pulmonary Venous Flow Characteristics in Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect
Mustafa Yılmız, Yekta Gürlertop, Mahmut Açıkel, Engin Bozkurt, Kemal Erol, Fuat Gündoğdu, Şule Karakelleoğlu
Sayfalar 426 - 431

3.
Akut Anteriyor Miyokard İnfarktüsünde V1 Derivasyonundaki ST Elevasyonunun Önemi: Bir Pulsed Wave Doku Doppler Ekokardiyografi Çalışması
Significance of ST Elevation in Lead V1 in Acute Anterior Myocardial Infarction: A Pulsed Wave Tissue Doppler Echocardiography Study
Osman Akdemir, Mustafa Yıldız, Çetin Gül, Atilla Birsin, Armağan Altun, Gültaç Özbay
Sayfalar 432 - 439

4.
Türk Erişkinlerinde Apo CIII Düzeyleri: Koroner Risk ve Metabolik Sendrom ile İlişkileri
Apo CIII Levels in Turkish Adults: Association with coronary risk and metabolic syndrome
Altan Onat, Gülay Hergenç, Vedat Sansoy, Manfred Fobker, Köksal Ceyhan, Sadık Toprak, Gerd Assmann
Sayfalar 440 - 450

5.
Defibrilatör İmplantasyonu Sonrası Hasarlanabilir Üst Sınırı Kullanarak Defibrilasyon Eşiğinin Belirlenmesi
Detection of Defibrillation Threshold Using the Upper Limit of Vulnerability Following Defibrillator Implantation
Ata Kırılmaz, Barbaros Dokumacı, Kürşad Erinç, Fethi Kılıçaslan, Hakan Dinçkal, Özcan Yücel, Mustafa Karaca
Sayfalar 451 - 457

6.
Kalp Yetersizliği Tanı, Tedavi ve Prognozunun Belirlenmesinde B-tipi Natriüretik Peptidin Yeri
Diagnostic, Prognostic and Therapeutic Role of B-type Natriuretic Peptide in Heart Failure
Neşe Çam, Mutlu Vural
Sayfalar 458 - 465

7.
Geçici AV Tam Bloka Yol Açan Lyme Karditli Bir Olgu
Transient Complete AV Block due to Lyme Carditis
Ahmet Akyol, Ayşen Burgun, Abdurrahman Eksik, Nazmiye Çakmak, Enis Oğuz, İzzet Erdinler, Kadir Gürkan
Sayfalar 466 - 470

8.
Akut Miyokard Enfarktüsü Nedeniyle Uygulanan Trombolitik Tedavi Sonrası Gelişen Hemobili
Hakan Ulupınar, Özcan Özdemir, Ayça Boyacı, Hasan Turhan, Orhan Maden, İbrahim Bıyıkoğlu, Hatice Şaşmaz
Sayfa 471
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
9.
Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Alt Birimleri Çalışma Yönergesi
Henüz tamamlanmamış! (İngilizce)

Sayfa 472
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale