Geçici AV Tam Bloka Yol Açan Lyme Karditli Bir Olgu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(8): 466-470

Geçici AV Tam Bloka Yol Açan Lyme Karditli Bir Olgu

Ahmet Akyol1, Ayşen Burgun1, Abdurrahman Eksik1, Nazmiye Çakmak1, Enis Oğuz1, İzzet Erdinler1, Kadir Gürkan1
Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Lyme hastalığı, Borrelia Burgdorferi'nin yol açtığı ve kenelerle ile taşınan sistemik infeksiyöz bir hastalıktır. Hastalık erken lokalize hastalık (safha 1), erken disemine hastalık (safha 2), geç veya persistan infeksiyon (safha 3) olmak üzere 3 safhadan oluşur. Kardit ise 2. safhada, genellikle hastalığın nörolojik ve musküloskeletal yakınmaları ile birlikte ortaya çıkar. Kardiyak tutulum, genellikle kendi kendini sınırlayan ve kalıcı kalp pili implantasyonuna gerek göstermeyen ileti sistemi bozuklukları ile kendini gösterir. Bu yazıda, geçici atrioventriküler ileti sistemi hastalığına yol açan Lyme karditli bir olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Atrioventriküler blok, Borrelia burgdorferi, kalp pili Lyme hastalığı

Transient Complete AV Block due to Lyme Carditis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ahmet Akyol, Ayşen Burgun, Abdurrahman Eksik, Nazmiye Çakmak, Enis Oğuz, İzzet Erdinler, Kadir Gürkan. Transient Complete AV Block due to Lyme Carditis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(8): 466-470
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale