TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 31 (2)
Cilt: 31  Sayı: 2 - Şubat 2003
1.
YETİŞKİNLERİMİZDE ABDOMİNAL OBEZİTE ve OBEZİTE GÖSTERGELERİ: İNSÜLİN, GLUKOZ İNTOLERANS, İNFLAMASYONA ETKİLERİ
Indices of Abdominal Obesity and Obesity in Turkish Adults: Influence on
Altan ONAT, Köksal CEYHAN, Vedat SANSOY, Hüseyin UYAREL, Mehmet YAZICI, Bülent UZUNLAR, Yüksel DOĞAN, Sadık TOPRAK, Gülay HERGENÇ
Sayfalar 65 - 73

2.
BİR TÜRK KOHORTUNDAKİ DİSLİPİDEMİK HASTALARDA 12 HAFTA SÜRELİ GÜNDE TEK DOZ 200 mg MİKRONİZE FENOFİBRAT İLE TEDAVİNİN ETKİNLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ
Efficacy and Tolerability of Micronised Fenofibrate, 200 mg, Single-dose Daily Treatment for 12 Weeks in a Turkish Cohort of Dyslipidemic Patients
Lale TOKGÖZOĞLU, Hüsniye YÜKSEL
Sayfalar 74 - 81

3.
PRİMER PULMONER HİPERTANSİYONDA KISA SÜRELİ ORAL SİLDENAFİL TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ
Effect of Short-Term Oral Sildenafil Treatment in Primary Pulmonary Hypertension
Telat KELEŞ, Sinan AYDOĞDU, Kadir POLAT, Tahir DURMAZ, Deniz ŞAHİN, Alper CANBAY, Erdem DİKER, Koray GÜRSEL
Sayfalar 82 - 87

4.
ARİTMOJENİK SAĞ VENTRİKÜLER DİSPLAZİLİ İKİ AİLEDE KLİNİK VE GENETİK BULGULAR
Clinical Findings of two Families with Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia
Bernd WOLLNİK, Tijen DİRİ, Oya UYGUNER, Ercan KARAARSLAN, Asadollah GHANBARİ, Kamil ADALET, Türkan ERTUĞRUL, Memnune YÜKSEL APAK, Aygün DİNDAR
Sayfalar 88 - 95

5.
MİTRAL KAPAK PROLAPSUSUNA BAĞLI MİTRAL YETERSİZLİĞİ CİDDİYETİNİ DEĞERLENDİRMEDE DOPPLER EKOKARDİYOGRAFİ YÖNTEMLERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ
The Reliability of Doppler Echocardiographic Methods in Assessing the Severity of Mitral Regurgitation due to Mitral Valve Prolapse
Şevket GÖRGÜLÜ, Mehmet EREN, Tuğrul NORGAZ, Aydın YILDIRIM, Seden ÇELİK, Nevzat USLU, Ahmet Taha ALPER, Bahadır DAĞDEVİREN, Hikmet TEZEL, Tuna TEZEL
Sayfalar 96 - 104

OLGU SUNUMU
6.
BEŞ YIL PROSTASİKLİN İNFÜZYONU ALAN PRİMER PULMONER HİPERTANSİYONLU HASTANIN KLİNİK İZLEMİ VE PRİMER PULMONER HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE GELİŞMELER
Clinical Progress of a Patient Treated with Prostacyclin Infusion for 5 Years and Developments in the Treament of Primary Pulmonary Hypertension
Harun KILIÇ, Lale TOKGÖZOĞLU
Sayfalar 105 - 112

7.
SAĞ KORONER ARTERİN SOL ÖN İNEN KORONER ARTERDEN ÇIKTIĞI NADİR BİR KORONER ARTER ANOMALİSİ
A Very Rare Coronary Abnormality; Right Coronary Artery Originated From Left Anterior Descending Coronary Artery
Ömer KOZAN, Taha OKAN
Sayfalar 113 - 116

8.
İKİ ODACIKLI KALP PİLİ BULUNAN BİR OLGUDA ''REEL SENDROMU'' ve PULZATİL KARACİĞER
Reel Syndrome and Pulsatile Liver in a Patient with Two-chamber Pacemaker
Ahmet VURAL, Ayşen AĞAÇDİKEN, Dilek URAL, Baki KOMSUOĞLU
Sayfalar 117 - 120

9.
Becker Musküler Distrofisinde Tam Atrioventrikuler Blok: Olgu Sunumu
COMPLETE ATRIOVENTRICULAR BLOCK IN BECKER MUSCULAR DYSTROPHY: A CASE REPORT
Ramazan AKDEMİR, Cihangir UYAN, Necat İMİRZALİOĞLU, Mehmet YAZICI
Sayfalar 121 - 123

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale