TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 28 (10)
Cilt: 28  Sayı: 10 - Ekim 2000
1.
İngilizce Özetler
Summaries of Articles

Sayfalar 594 - 597
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Homosistein Düzeyi Yüksek Olan Koroner Arter Hastalarında, Tedavi ile Plazma Homosistein Düzeyinde Sağlanan Düşmenin Vasküler Endotel Fonksiyonu ve Miyokardın İskemi Yükü Üzerine Etkisi
The Effect of Homocysteine-Lowering Therapy on Vascular Endothelial Function and Myocardial Ischemic Burden in Coronary Patients with Hyperhomocysteinemia
Mehmet AKSOY, İlyas AKDEMİR, Ş.Nur AKSOY, Mete ÖÇ, Metin GÜRSÜRER, Ayşe EMRE, M.Vefik YAZICIOĞLU, Müjgan B. MİHMANLI, Macit KOLDAŞ, Birsen ERSEK
Sayfalar 598 - 606

DERLEME
3.
Koroner Arteryel Yavaş Akım Saptanan Hastalarda Miyokard İskemisinin Koroner Sinus Kanından Bakılan Laktat Düzeyi Tayini ile Değerlendirilmesi
Myocardial Ischemia in Patients with Slow Coronary Artery Flow Assessed by Coronary Sinus Blood Lactate Levels
Vedat DAVUTOĞLU, Nuri KURTOĞLU, İsmet DİNDAR
Sayfalar 607 - 611

4.
Anevrizmektomi Yapılan Koroner Arter Hastalarında QT Dispersiyonundaki Değişim
Change of QT Dispersion in Patients with Coronary Artery Disease Undergoing Aneurysmectomy
Suat ALTINMAKAS, Sezai YILDIZ, Temuçin OĞUŞ, Bahadır DAĞDEVİREN, Hüseyin GÜNDÜZ, Nurgül KESER, Oral PEKTAŞ
Sayfalar 612 - 616

DERLEME
5.
Plazma İnsülin Düzeyi ile Koroner Arter Hastalığının Anjiyografik Ağırlığı Arasındaki İlişki
The Relationship Between Plasma Insulin Levels and Angiographical Severity of Coronary Artery Disease
Bahattin BALCI, Mahmut ŞAHİN, Şule KARAKELLEOĞLU, Hüseyin ŞENOCAK, Sebahattin ATEŞAL, Necip ALP
Sayfalar 617 - 621

6.
Tip-A Akut Aort Disseksiyonunun Cerrahi Tedavisi: Erken ve Geç Dönem Sonuçları
Surgical Treatment of Type A Aortic Dissection: Early-Term Results
Murat Bülent RABUŞ, Kaan KIRALİ, Mustafa GÜLER, Suat Nail ÖMEROĞLU, Denyan MANSUROĞLU, Ercan EREN, Bahadır DAĞLAR, Mehmet BALKANAY, Esat AKINCI, Gökhan İpek, Ali Gürbüz, Turan BERKİ, Ömer IŞIK, Cevat YAKUT
Sayfalar 622 - 629

7.
Aort Kökü Cerrahisinde Stentsiz Biyoprotez Kullanımı: Orta Dönem Sonuçları
Stentless Bioprosthesis in Surgical Treatment of Aortic Root: Mid-term Results
Tekin YILDIRIM, Mustafa GÜLER, Kaan KIRALİ, Suat Nail ÖMEROĞLU, Ercan EREN, Mehmet Erdem TOKER, Mehmet BALKANAY, Bahadır DAĞLAR, Esat AKINCI, Gökhan İPEK, Cevat YAKUT
Sayfalar 630 - 634

8.
Higher Efficacy of 10 mg/day of Simvastatin in Turkish Patients with Hyperlipidemia
Higher Efficacy of 10 mg/day of Simvastatin in Turkish Patients with Hyperlipidemia
Altan ONAT, Lale TOKGÖZOĞLU, İnan SOYDAN, Vedat SANSOY, Nevres KOYLAN, Robert W.MAHLEY
Sayfalar 635 - 642

OLGU
9.
Hipoalfalipoproteinemiye Bağlı Sol Ana Koroner Arter Tam Tıkanıklığı Saptanan 17 Yaşındaki Bayan Olgu Sunumu
Left Main Coronary Artery Disease Due to Primary Hypoalphalipoproteinemia in a 17-Year-Old Female
Y.M.Kemal EROL, Y.Engin BOZKURT, Y.Mahmut AÇIKEL, Sebahattin ATEŞAL
Sayfalar 643 - 646

DERLEME
10.
Aortic Root Abscess with Fistula Formation into Right Ventricular Myocardium
Aortic Root Abscess With Fistula Formation into Right Ventricular Myocardium
Kaan KIRALİ, Suat Nail ÖMEROĞLU, Denyan MANSUROĞLU, Gökhan İPEK, Cevat YAKUT
Sayfalar 647 - 649

11.
Extraanatomic Correction for the Long-Interrupted Segment of the Isthmic Aorta in Adult Patients
Extraanatomic Correction for the Long-Interrupted Segment of the Isthmic Aorta in Adult Patients
Kaan KIRALİ, Necmettin YAKUT, Bahadır DAĞLAR, Gökhan İPEK, Cevat YAKUT
Sayfalar 650 - 652

12.
Editöre Mektuplar
Letters to the Editor
Vedat KOCA, Tahsin BOZAT
Sayfalar 653 - 655
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale