TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 27 (1)
Cilt: 27  Sayı: 1 - Ocak 1999
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 4 - 7
Makale Özeti

2.
Türk Erişkinlerinde Toplam ve Kardiyak Ölümlerin Prevalansı: TEKHARF Çalışmasının 8-Yıllık Takip Verileri
Prevalence of All-cause and Coronary Mortality in Turkish Adults as Assessed by 8-year Follow-up Data of the Turkish Adult Risk Factor Study
Altan ONAT, İbrahim KELEŞ, Hüseyin AKSU, Ali ÇETİNKAYA, Beytullah YILDIRIM, Nevzat USLU, Necmettin GÜRBÜZ, Vedat SANSOY
Sayfalar 8 - 14

3.
İstirahat Elektrokardiyografisi Normal Olan Kadın Hastalarda Tl-201 Single Photon Emission Kompüterize Tomografinin (SPECT) Egzersiz Testiyle Kıyaslanması ve Üç Damar Hastalığının Tanısında Değeri
Exercise SPECT versus Exercise ECG Testing for Diagnosis of Coronary Artery Disease and Identification of Extensive Coronary Artery Disease in Women with Normal Rest ECG
Ayşe EMRE, Birol SAY, Metin GÜRSÜRER, Mehmet AKSOY, Mehmet EREN, Kemal YEŞİLÇİMEN, Birsen ERSEK
Sayfalar 15 - 19

4.
Kararsız Anginanın Risk Değerlendirmesinde QT Displersiyonu: Klinik Takip, Troponin-T ve Sintigrafik Verilerle Korelasyonu
QT Dispersion in the Risk Stratification of Patients with Unstable Angina: Correlations with Clinical Course, Troponin-T and Scintigraphy
Mehmet AKSOY, Gültekin HOBİKOĞLU, Metin GÜRSÜRER, Ayşe EMRE, Ömer GÖKTEKİN, İzzet ERDİNLER, Turgut SİBER, Birsen ERSEK
Sayfalar 20 - 25

5.
Anjiyografik Olarak Koroner Arter Hastalığı Tanısı Almış Hastalarda LP(a) ve Lipid Peroksidlerinin Düzeyi ve Bunlar Arasındaki Korelasyon
Lipoprotein(a) and Lipid Peroxide Levels in Patients with Coronary Artery Disease
Önder KIRIMLI, Sema GÜNERİ, Hülya ÖZTÜRE, Ozan KINAY, Cem NAZLI, Banu ÖNVURAL
Sayfalar 26 - 30

6.
Anestezi İndüksiyonu Esnasında Volatil Anestezik Ajanların Miyokardiyal Repolarizasyon Üzerine Etkileri
The Effects of Volatile Anaesthetic Agents in Myocardial Repolarization During Induction of Anaesthesia
Niyazi GÜLER, Mehmet BİLGE, Beyhan ERYONUCU, Cengiz Bekir DEMİREL, İsmail KATI, Mehmet SAYARLIOĞLU
Sayfalar 31 - 36

DERLEME
7.
Türklerde Düşüklüğü Yüksek Dansi-Teli Lipoprotein: Koroner Kalp Hastalığı İçin Bir Risk Faktörü
Reviews Low Levels of High-Density Lipoproteins in the Turkish Population: A Risk Factor for Coronary Heart Disease
Robert W. MAHLEY, Thomas P. BERSOT
Sayfalar 37 - 43

8.
Koroner Anjiyoplasti Sonrası Restenozda Yeni Yönelimler
New Directions in Postangioplasty Restenosis
Ubeydullah DELİGÖNÜL
Sayfalar 44 - 55

OLGU SUNUMU
9.
Olgu Bildirileri Sağ Atriyuma Uzanan Uterus Kökenli Dev Leyomiyom: Olgu Sunumu
Case Reports Giant Right Atrial Leiomyoma: Case Report
Melek ULUÇAM, Mehmet Emin Korkmaz, Haldun Müderrisoğlu, Bülent Özin, Atılay TAŞDELEN, Şükrü MERCAN, Vahide ŞİMŞEK
Sayfalar 56 - 58

10.
Dismorfik Bulguları Olan Bir Yenidoğanda Hipertrofik Kardiyomiyopati: Noonan Sendromu
Hypertrophic Cardiomyopathy in a Newborn with Dysmorphic Features: Noonan Syndrome
Ercan Tutar, Saadet Arslan, Işınsu Kuzu, Semra Atalay, Begüm Atasay
Sayfalar 59 - 62

ORIJINAL MAKALE
11.
Histoloji Tarihi Köşesi ve Filateli Niels Stensen (1638-1686) Kardiyoloji ve Anatomiye katkıları
History of Cardiology and Philately Corner Niels Stensen (1638-1686) and his Contributions to Cardiology and Anatomy
Teoman ONAT
Sayfa 63
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale