TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 26 (2)
Cilt: 26  Sayı: 2 - Mart 1998
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 68 - 71
Makale Özeti

2.
Sigara İçimi, Obesite, Fizik Aktivite ve Diyabet: Marmara Bölgesi Halkında Nereye Yöneliyor?
Risk Factor Trends in the Inhabitants of the Marmara Region: Smoking, obesity, physical activity and diabetes mellitus
Altan ONAT, M. Akif BÜYÜKBEŞE, Dilek URAL, İbrahim KELEŞ, Ertan URAL, Vedat SANSOY
Sayfalar 72 - 78

3.
İntraoperatif Transözofajiyal Ekokardiyografinin Kapalı Mitral Komissürotomi Uygulamasındaki Rolü
The Role of Intraoperative Transesophageal Echocardiography Guidance in Closed Mitral Commissurotomy
Muzaffer DEĞERTEKİN, Yelda BAŞARAN, Esat AKINCI, Murat GENÇBAY, Hüseyin YILMAZ, İbrahim DURAN, Fikret TURAN, Cevat YAKUT
Sayfalar 79 - 85

4.
Çok Damar Hastalığı Tanısında Egzersiz Testinden Elde Edilen Yeni Bir İndeks: Stres-Toparlanma İndeksi
Identification of Multivessel Disease by a New Exercise Testing Index: Stress-Recovery Index
Mehmet AKSOY, Metin GÜRSERER, Ayşe Emre PINARLI, Kadir GÜRKAN, Kemal YEŞİLÇİMEN, Tezer ULUSOY, Birsen ERSEK
Sayfalar 86 - 92

5.
Kronik Atriyum Fibrilasyonunun Tedavisinde İntrakardiyak Kardiyoversiyon
Intracardiac Cardioversion for Atrial Fibrillation
Barbaros DOKUMACI, Sevda ATALAY, Y. Ahmet ÜNALIR, Necmi ATA, Bilgin TİMURALP
Sayfalar 93 - 97

6.
Açık Kalp Ameliyatlarında Pulsatil ve Nonpulsatil Dolaşımın Endokrin Sistem Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparing the Effects of Pulsatile and Nonpulsatile Perfusion on the Endocrine System in Open Heart Surgery
Erdem SİLİSTRELİ, Eyüp HAZAN, Hüdai ÇATALYÜREK, Baran UĞURLU, Nejat SARIOSMANOĞLU, Ünal AÇIKEL, Öztekin OTO
Sayfalar 98 - 104

7.
TEKHARF Çalışması Marmara Bölgesi Kohortunun 7-Yıllık Takibinde Ölüm ve Yeni Koroner Olayların Oranı
Trends in Mortality, Coronary Morbidity and Mortality in the Inhabitants of the Marmara Region
Ertan URAL, Altan ONAT, Vedat SANSOY, Dilek URAL, Mehmet Akif BÜYÜKBEŞE, İbrahim KELEŞ
Sayfalar 105 - 110

8.
Aort Diseksiyonu ve Anevrizması ile Koroner Aterosklerozu Arasındaki İlişkiler ve Prognoz Üzerine Olan Etkileri
The Relationship Between Aortic Dissection and Aneurysm and Coronary Atherosclerosis: Its Effects On Prognosis
Levent CAN, Fatih İSLAMOĞLU, Op.Yüksel ATAY, Op.Uğur GÜRCÜN, Erkan KARA, Serdar PAYZIN, Ahmet ALTINTIĞ, Mustafa AKIN, Ahmet HAMULU, Alp ALAYUNT, Önol BİLKAY, Suat BÜKET
Sayfalar 111 - 117

9.
İstanbul Erişkinlerinde Elverişsiz Plazma Apolipoprotein AI ve B Düzeyleri
Adverse Plasma Apolipoprotein AI and B Levels in Adults of Istanbul, Turkey
Altan ONAT, Vedat SANSOY, Ertan URAL, Dilek URAL
Sayfalar 118 - 123

OLGU
10.
Hipertrofik Obstrüktif Kardiyomiyopatide Yeni bir Tedavi Yöntemi: Bazal Septumda İnfarktüs Oluşturulması
A New Treatment Option for Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy: Alcohol-induced Septal Inrarction
Tuğrul OKAY, Murat MOĞOLKOÇ, Hazım DİNÇER, Sabahat İNANIR, Işık ERDOĞAN, Yavuz MAŞRAPACI
Sayfalar 124 - 128

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale