ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 47 (3)
Cilt: 47  Sayı: 3 - Nisan 2019
DAVETLI EDITÖRYAL YORUM
1.
Cardiovascular effects of laparoscopic sleeve gastrectomy
Niki Katsiki, Dimitri Mikhailidis
PMID: 30982811  doi: 10.5543/tkda.2019.16256  Sayfalar 159 - 161
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Obez hastalarda ‘sleeve’ gastrektominin kısa dönemde kilo kaybı ve diyastolik fonksiyon üzerine etkileri
Short-term effects of sleeve gastrectomy on weight loss and diastolic function in obese patients
Mustafa Aytek Şimşek, Ayça Türer Cabbar, Olcay Özveren, Sinan Aydın, Öge Taşçılar, Muzaffer Değertekin
PMID: 30982826  doi: 10.5543/tkda.2018.95994  Sayfalar 162 - 167

3.
Akut anteriyor miyokart enfarktüslü hastalarda aVR derivasyonundaki iskemik değişiklikler sol ventrikül trombüs veya yüksek dereceli spontan ekokontrast ile ilişkilidir
Ischemic changes in lead aVR is associated with left ventricular thrombus or high-grade spontaneous echocontrast in patients with acute anterior myocardial infarction
Yahya Kemal İçen, Yurdaer Dönmez, Abdullah Orhan Demirtaş, Hasan Koca, Mustafa Lütfullah Ardıç, Ayşe Selcan Koç, Fadime Karataş, Mevlut Koç
PMID: 30982814  doi: 10.5543/tkda.2018.57296  Sayfalar 168 - 176

4.
Postmenopozal kadınlarda serum prolaktin düzeyi ve koroner arter aterosklerozu arasında bir korelasyon var mı? Bir kesitsel çalışma
Are prolactin serum levels and coronary artery atherosclerosis correlated in postmenopausal women? A cross-sectional study
Alireza Amirzadegan, Elnaz Salimi, Ali Hosseinsabet
PMID: 30982813  doi: 10.5543/tkda.2018.45213  Sayfalar 177 - 184

5.
Renovasküler hipertansiyonda hematolojik endeksler: Eğilim skoru eşleme analizi
Hematological indices in renovascular hypertension: A propensity score matching analysis
Ahmet Seyfeddin Gurbuz, Semi Öztürk
PMID: 30982819  doi: 10.5543/tkda.2018.72436  Sayfalar 185 - 190

6.
Akut pulmoner emboli hastalarında yeni gelişen atriyal fibrilasyon öngörücülüğü: sPESI Skoru’nun rolü
Prediction of new onset atrial fibrillation in patients with acute pulmonary embolism: The role of sPESI Score
Ekrem Şahan, Suzan Şahan, Murat Karamanlıoğlu, Murat Gül, Omaç Tüfekçioğlu
PMID: 30982821  doi: 10.5543/tkda.2018.78241  Sayfalar 191 - 197

7.
Türkiye’de kalp yetersizliğinin anlık görüntüsü: SELFIE-TR bazal karakteristik özellikleri
Snapshot evaluation of heart failure in Turkey: Baseline characteristics of SELFIE-TR
Mehmet Birhan Yılmaz, Ahmet Çelik, Yüksel Çavuşoğlu, Lütfü Bekar, Ersel Onrat, Mehmet Eren, Merih Kutlu, Kenan Yalta, Ahmet Temizhan, Barış Kılıçaslan, Hasan Güngör, Mahmut Açıkel, Mesut Demir, Ramazan Akdemir, Mehdi Zoghi, Lale Tokgözoğlu
PMID: 30982817  doi: 10.5543/tkda.2019.66877  Sayfalar 198 - 206

8.
Çocuklarda idiyopatik dilate kardiyomiyopati: Prognostik belirteçler
Idiopathic dilated cardiomyopathy in children: Prognostic indicators
Mehmet Emre Arı, Tamer Yoldaş, Utku Arman Örün, Selmin Karademir
PMID: 30982820  doi: 10.5543/tkda.2018.72809  Sayfalar 207 - 215

NASIL YAPALIM?
9.
Azalmış biventriküler pacing: Mekanizma nedir ve nasıl yaklaşalım?
Reduced biventricular pacing: What is the mechanism and how to manage it?
Enes Gül, Sohaib Haseeb, Mohammad Melhem, Osama Al Amoudi, Adrian Baranchuk
PMID: 30982815  doi: 10.5543/tkda.2019.64864  Sayfalar 216 - 217
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
10.
Kişisel sağlık verilerinin korunması kapsamında sağlık araştırmalarında etik bakış
Ethical overview of health research with regard to the protection of personal health data
Banu Gökçay, Berna Arda
PMID: 30982810  doi: 10.5543/tkda.2019.15957  Sayfalar 218 - 227

OLGU BILDIRISI
11.
Biyoprotez kapak dejenerasyonu ve ciddi yetersizliği olan bir hastada başarılı transkateter mitral kapak replasmanı
Successful transcatheter mitral valve replacement in a patient with bioprosthetic valvular degeneration and severe regurgitation
Beytullah Çakal, Sinem Deniz Çakal, Oguz Karaca, Mehmet Onur Omaygenc, Aydın Yıldırım
PMID: 30982818  doi: 10.5543/tkda.2018.69679  Sayfalar 228 - 231

12.
Y safen greft bifürkasyon lezyon için simultane ‘kissing stent’ tekniği
Simultaneous kissing stent technique for bifurcation lesion in a saphenous Y-graft
Emrah Bayam, Muzaffer Kahyaoglu, Ahmet Güner, Özkan Candan, Müslüm Şahin
PMID: 30982827  doi: 10.5543/tkda.2018.98370  Sayfalar 232 - 234

13.
Parsiyel nefrektominin gözden kaçan ve nadir görülen mekanik komplikasyonu: Renal arter darlığına bağlı akselere hipertansiyon
A rare and overlooked mechanical complication of partial nephrectomy: Accelerated hypertension due to renal artery stenosis
Yusuf Ziya Şener, Uğur Canpolat, Mustafa Sertaç Yazıcı, Enver Atalar
PMID: 30982812  doi: 10.5543/tkda.2018.26199  Sayfalar 235 - 238

14.
Sağ koroner arterden köken alan çıkış anomalili sirkumfleks koroner arterin cerrahi sırasında beklenmeyen sıkışması
Unexpected entrapment during surgery of anomalous circumflex coronary artery arising from right coronary artery
María Elena Arnáiz García, Jose María González-Santos, María Elena Pérez-Losada, Javier López-Rodríguez, Javier Arnáiz
PMID: 30982823  doi: 10.5543/tkda.2018.89757  Sayfalar 239 - 242

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
15.
Percutaneous device closure of a ruptured aortic sinus of Valsalva aneurysm in a patient with a mechanical bileaflet aortic valve
Alimohammad Hajizeinali, Ali Hosseinsabet
PMID: 30982825  doi: 10.5543/tkda.2018.91650  Sayfa 243
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

16.
Kardiyoloğun tanı koyduğu bir karsinoid tümör olgusu
A case of carcinoid tumor diagnosed by a cardiologist
Veysel Özgür Barış, Samir Adigozalzade, Hatice Taşkan, Serkan Asil, Uygar Çağdaş Yüksel
PMID: 30982822  doi: 10.5543/tkda.2018.85068  Sayfa 244
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

17.
Sol kolda selülit sonrası görülen protez aort greft enfeksiyonu
Prosthetic aortic vascular graft infection due to left arm cellulitis
Fatih Sivri, Ufuk Eryılmaz, Erdem Ali Özkısacık
PMID: 30982824  doi: 10.5543/tkda.2018.91376  Sayfa 245
Makale Özeti |Tam Metin PDF

18.
Miyokart enfarktüsünden sekiz ay sonra saptanan sol ventrikül psödoanevrizması
Left ventricle pseudoaneurysm detected eight months after myocardial infarction
Mustafa Yılmaztepe, Cihan Öztürk, Fatih Mehmet Uçar, Çağlar Kaya, Muhammet Gürdoğan
PMID: 30982816  doi: 10.5543/tkda.2018.59607  Sayfa 246
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

EDITÖRE MEKTUP
19.
Editöre Mektup
Letter to the Editor
Ramin Hacıyev, Serkan Ünlü, Mehmet Rıdvan Yalçın, Gülten Taçoy, Atiye Çengel
Sayfa 247
Makale Özeti |Tam Metin PDF

KARIKATÜR
20.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 248
Makale Özeti |Tam Metin PDFJournal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi