ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 46 (7)
Cilt: 46  Sayı: 7 - Ekim 2018
EDITÖRDEN
1.
Editör'ün Mesajı
Editorial
Dilek Ural
PMID: 30391980  Sayfa VII

2.
50. Yıl Özel Sayı Önsöz
50th Anniversary Special Issue Foreword
Lale Tokgözoğlu
PMID: 30391981  Sayfa IX

EDITÖRYAL YORUM
3.
TEKHARF çalışmasının son yıllarda tıp bilimine katkıları
Contribution of TARF study to medical science in recent years
Hüsniye Yüksel
PMID: 30391982  doi: 10.5543/tkda.2018.49840  Sayfalar 519 - 524
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
4.
Türkiye’de hipertansiyon sıklığı ve kan basıncı verileri: Kardiyovasküler risk faktörlerine yönelik epidemiyolojik çalışmaların sistematik derleme, meta-analiz ve meta-regresyonu
Data on prevalence of hypertension and blood pressure in Turkey: Systematic review, meta-analysis and meta-regression of epidemiological studies on cardiovascular risk factors
Mustafa Kılıçkap, Cem Barçın, Hüseyin Göksülük, Doruk Karaaslan, Necla Özer, Meral Kayıkçıoğlu, Dilek Ural, Mehmet Birhan Yılmaz, Adnan Abacı, Mustafa Arıcı, Bülent Altun, Lale Tokgözoğlu, Mahmut Şahin
PMID: 30391983  doi: 10.5543/tkda.2018.15679  Sayfalar 525 - 545

5.
Türkiye’de diabetes mellitus epidemiyolojisinin zamana bağlı değişimi: Bir sistematik derleme ve meta-analiz
Temporal changes in the epidemiology of diabetes mellitus in Turkey: A systematic review and meta-analysis
Mehmet Birhan Yılmaz, Mustafa Kılıçkap, Adnan Abacı, Cem Barçın, Fahri Bayram, Doruk Karaaslan, Hüseyin Göksülük, Meral Kayıkçıoğlu, Necla Özer, Gültekin Süleymanlar, Mahmut Şahin, Lale Tokgözoğlu, İlhan Satman
PMID: 30391984  doi: 10.5543/tkda.2018.88225  Sayfalar 546 - 555

6.
Türkiye’de dislipidemi sıklığı ve lipit verileri: Kardiyovasküler risk faktörlerine yönelik epidemiyolojik çalışmaların sistematik derleme ve meta-analizi
Data on prevalence of dyslipidemia and lipid values in Turkey: Systematic review and meta-analysis of epidemiological studies on cardiovascular risk factors
Meral Kayıkçıoğlu, Lale Tokgozoglu, Mustafa Kılıçkap, Hüseyin Göksülük, Doruk Karaaslan, Necla Özer, Adnan Abacı, Mehmet Birhan Yılmaz, Cem Barçın, Kenan Ateş, Fahri Bayram, Mahmut Şahin, Dilek Ural
PMID: 30391985  doi: 10.5543/tkda.2018.23450  Sayfalar 556 - 574

EDITÖRYAL YORUM
7.
Risk ve dislipidemi
Risk and dyslipidemia
Sadi Güleç
PMID: 30391986  doi: 10.5543/tkda.2018.88376  Sayfalar 575 - 576
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
8.
Türkiye’de obezite sıklığı ve bel çevresi verileri: Kardiyovasküler risk faktörlerine yönelik epidemiyolojik çalışmaların sistematik derleme, meta-analiz ve meta-regresyonu
Data on prevalence of obesity and waist circumference in Turkey: Systematic review, meta-analysis and meta-regression of epidemiological studies on cardiovascular risk factors
Dilek Ural, Mustafa Kılıçkap, Hüseyin Göksülük, Doruk Karaaslan, Meral Kayıkçıoğlu, Necla Özer, Cem Barçın, Mehmet Birhan Yılmaz, Adnan Abacı, Şule Şengül, Turgay Arınsoy, Yunus Erdem, Yavuz Sanisoğlu, Mahmut Şahin, Lale Tokgözoğlu
PMID: 30391987  doi: 10.5543/tkda.2018.62200  Sayfalar 577 - 590

9.
Türkiye’de metabolik sendrom sıklığı verileri: Kardiyovasküler risk faktörlerine yönelik epidemiyolojik çalışmaların sistematik derleme, meta-analiz ve meta-regresyonu
Data on prevalence of metabolic syndrome in Turkey: Systematic review, meta-analysis and meta-regression of epidemiological studies on cardiovascular risk factors
Adnan Abacı, Mustafa Kılıçkap, Hüseyin Göksülük, Doruk Karaaslan, Cem Barçın, Meral Kayıkçıoğlu, Necla Özer, Mehmet Birhan Yılmaz, Mahmut Şahin, Lale Tokgözoğlu
PMID: 30391988  doi: 10.5543/tkda.2018.00878  Sayfalar 591 - 601

10.
Türkiye’de sigara tüketimi verileri: Kardiyovasküler risk faktörlerine yönelik epidemiyolojik çalışmaların sistematik derleme, meta-analiz ve meta-regresyonu
Data on smoking in Turkey: Systematic review, meta-analysis and meta-regression of epidemiological studies on cardiovascular risk factors
Necla Özer, Mustafa Kılıçkap, Lale Tokgözoğlu, Hüseyin Göksülük, Doruk Karaaslan, Meral Kayıkçıoğlu, Mehmet Birhan Yılmaz, Cem Barçın, Adnan Abacı, Mahmut Şahin
PMID: 30391989  doi: 10.5543/tkda.2018.85349  Sayfalar 602 - 612

11.
The Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) çalışması: PURE Türkiye
The Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study: PURE Turkey
Aytekin Oğuz, Özge Telci Çaklılı, Burcu Tümerdem Çalık, Pure Investigators
PMID: 30391990  doi: 10.5543/tkda.2018.32967  Sayfalar 613 - 623

DERLEME
12.
Meta-analizleri nasıl yorumlayalım: Türkiye’de kardiyovasküler risk faktörlerine yönelik yapılan meta-analizlerin metodolojik açıdan değerlendirilmesi
How to interpret meta-analyses: A recipe for interpretation of the methodology used in the meta-analyses conducted on cardiovascular risk factors in Turkey
Mustafa Kılıçkap
PMID: 30391991  doi: 10.5543/tkda.2018.46062  Sayfalar 624 - 635

TIPKIBASIM
13.
İskemik kalb hastalıklarının Türkiye'deki dağılımı ve muhtemel etyolojik faktörler
Distribution and possible etiological factors of ischemic heart disease in Turkey
Ali Ekmekci
doi: 10.5543/tkda.2018.98364  Sayfalar 636 - 647
Makale Özeti |Tam Metin PDFJournal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi