Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
İzole Ventriküler Septal Defektlerde Renkli Doppler Ekokardiyografi İle Sağ Ventrikül Basıncının Tayini [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1990; 18(2): 93-96

İzole Ventriküler Septal Defektlerde Renkli Doppler Ekokardiyografi İle Sağ Ventrikül Basıncının Tayini

Siber GÖKSEL1, Hatice ŞAŞMAZ1, Cahit KOCAKAVAK1
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyoloji Kliğini, Ankara

Ventriküler septal defektli olgularda CW Doppler ekokardiyografi ile sağ ventrikül basıncının tayini yaş aralığı 5-27 (ortalama 12.2) olan 14 hasta üzerinde araştırıldı. Doppler ekokardiyografi ile bulunan sağ ventrikül basınçları 20-89 mmHg (ortalama 45.5 mmHg), hemodinamik olarak saptanan sağ ventrikül basınçları 16-100 mmHg (ortalama 47.7 mmHg) olup, veriler arasında korelasyon gözlendi (r=0.92, p<0.05). Pulmoner infundibüler ve valvüler darlıklı olgular araştırma kapsamına alınmadılar. Renkli Doppler ekokardiyografi ile izole ventriküler septal defektli olgularda sağ ventrikül basıncının noninvasif olarak güvenilir bir şekilde hesaplanabileceği gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Ventriküler septal defekt, renkli Doppler ekokardiyografi, sağ ventrikül basıncı

Right Ventricular Pressure Assessed by Echocardiography in Patients with Ventricular Septal Defect

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Siber GÖKSEL, Hatice ŞAŞMAZ, Cahit KOCAKAVAK. Right Ventricular Pressure Assessed by Echocardiography in Patients with Ventricular Septal Defect. Turk Kardiyol Dern Ars. 1990; 18(2): 93-96
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale