Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Romatizmal Kalp ve Koroner Arter Hastalarında Plazma ß-Tromboglobulin ve Trombosit Faktör 4 [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1990; 18(3): 166-169

Romatizmal Kalp ve Koroner Arter Hastalarında Plazma ß-Tromboglobulin ve Trombosit Faktör 4

Osman YEŞİLDAĞ1, Semra DÜNDAR1, Şevket UĞURLU1, Sırrı KES1, Ali OTO1, Şerafettin KİRAZLI1
Hacettepe Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kardiyoloji ve Hematoloji Üniteleri, Ankara

Bu çalışmada 21 koroner hastası, 22 romatizmal kalp hastası, 21 protez kapak hastası ve 15 sağlıklı kontrolde plazma beta-tromboglobulin (BTG), trombosit faktör 4 (PF4) ve trombosit sayımı belirlendi. Koroner arter hastalarında, diğer gruplara göre BTG ve PF4 belirgin ölçüde yüksek bulundu (p<0.05). Bütün gruplarda BTG ve PF4, normal kontrollerden yüksekti (p<0.05). Protez kapak takılmış olanlarda paradoks olarak BTG ve PF4, takılmamış olanlara göre daha düşük bulundu (p<0.05). Tüm gruplarda trombosit sayımı yönünden fark yoktu (p>0.05). Sonuç olarak trombosit inhibitör ilaçların etkinliğinin kontrolü için BTG ve PF4 tayininin yararlı olabileceği bu çalışmamızda gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kalp kapak hastalığı, ß -tromboglobulin, trombosit faktör 4, koroner arter hastalığı

Plasma ß-Thromboglobulin and Platelet Factor 4 in Patients with Coronary and Rheumatic Heart Diseases

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Osman YEŞİLDAĞ, Semra DÜNDAR, Şevket UĞURLU, Sırrı KES, Ali OTO, Şerafettin KİRAZLI. Plasma ß-Thromboglobulin and Platelet Factor 4 in Patients with Coronary and Rheumatic Heart Diseases. Turk Kardiyol Dern Ars. 1990; 18(3): 166-169
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale