Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Sternotomi Yapılmadan Torakoskopik Yöntemle Yapılan Aorto-Koroner Bypass Operasyonları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(2): 90-92

Sternotomi Yapılmadan Torakoskopik Yöntemle Yapılan Aorto-Koroner Bypass Operasyonları

Selim ERENTÜRK1, Frank VAN PRAET1, Hugo VANERMEN1
Onze-Lieve Vrouw Zienkenhuis, Aalst, Belgium

İskemika kalp hastalıklarında koroner bypass operasyonları geleneksel olarak kardiyopulmoner bypass, ekstrakorporal sirkülasyon (ECC) yöntemleri kullanılarak yapılmaktadır. 1995 yılından itibaren pompa kullanılmadan ve minimal torakotomi yoluyla bypass operasyonları gündeme gelmiştir. Kliniğimizde 3'ü angioplasti sonrası kritik sol ön inen koroner arter (LAD) restenozu ve 2'si angioplastiye uygun olmayan önemli LAD stenozu bulunan 5 olgu sternotomi yapılmadan minimal torakotomi yoluyla aorto-koroner bypass operasyonuna alınmıştır. Operasyonda genel anestezi altında minimal submamaryan insizyonla torakotomi yapılarak, torakoskop görüntüleme yöntemi kullanılarak sol internal mamaryan arter (LİMA) hazırlanmış ve kalp-akciğer pompası kullanılmadan yine torakotomi yoluyla atan kalpte LİMA-LAD anastomozu gerçekleştirilmiştir. Olguların hiçbirinde periop ve postoperatif bir komplikasyon gözlenmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Aorto-koroner bypass, minimal invaziv bypass, sternotomi torakotomi

Thoracoscope-Assisted Coronary Bypass Surgery Via a Small Thoracotomy

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Selim ERENTÜRK, Frank VAN PRAET, Hugo VANERMEN. Thoracoscope-Assisted Coronary Bypass Surgery Via a Small Thoracotomy. Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(2): 90-92
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale